Pålitliga spelregler för ett bättre klimat

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-12-04
2015-12-04

Världens länder samlar sig för klimatförhandlingar i Paris. Rapporter om tyfoner på Filippinerna och skyfall på franska solkusten och i sydöstra USA ger oss en glimt av vad hotet om klimatförändringar egentligen rymmer.

I Sverige är vi bokstavligen på mer fast mark än de flesta. Vi har också nått långt när det gäller att begränsa vårt eget kolspår. Vi har en närmast fossilfri elproduktion. Vi har nått långt när det gäller att gå från fossila bränslen till biobränslen för uppvärmningen av våra hem. Vi har inte minst en skog där volymen av levande, växande träd varje år ökar och därmed nettobinder koldioxid från atmosfären.
 
Men i trafik och transporter släpper vi fortfarande ut stora mängder fossil koldioxid. Där har vi den stora utmaningen, men också stora möjligheter. Vi har en stor resurs i industrin. Restprodukter från massaindustrin används redan idag både för att producera grön el och flytande biobränslen. Men vi har andra restprodukter, inte minst spån från sågverken. 
 
Tidigare användes spån i skivindustri och i kraftvärmeproduktion, men skivindustrin har i hög grad flytt till lågkostnadsländer och de stora pannorna eldas mer och mer med subventionerade sopor från kontinenten.
 
Det kan vara gott och väl att sopor eldas i de bästa pannorna och där man kan ta vara på energin, men låt oss då göra något nyttigt av sågspånet. Tekniken finns för att göra biodrivmedel avsågspån och annan biomassa, men den kräver betydande investeringar. Dessa investeringar kräver i sin tur långsiktigt pålitliga förutsättningar.
 
Vad som behövs är inte fler pilotanläggningar, investeringsbidrag eller annat. Vad som behövs är en politik som på ett kostnadseffektivt, teknikneutralt och rimligt långsiktigt sätt styr mot en önskad utveckling – en ökad andel biodrivmedel. Den positiva klimateffekten kan och bör vara den styrande principen. Det tyska systemet med kvotplikt kan vara en sådan lösning.
 
Men utan stabila spelregler vågar ingen investera de miljarder som krävs. Då blir en fossilfri fordonspark bara lekstugeprojekt och politiska drömmar. 
 
Björn Lyngfelt, informationschef SCA Forest Products
Länk till sidan:

Björn Lyngfelt 2.jpg

Björn Lyngfelt

 

Skog & Industri

Artikeln publicerades i nr 4 2015

Relaterade länkar

2015 / Artiklar / Skog & Industri