Missa inte målet för återvinning

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-03-16
2015-03-12

Genom en färsk undersökning bland allmänheten, genomförd av analysföretaget United Minds, vet vi att svenskar källsorterar när de vill göra något bra för miljön. Hela 81 procent lyfter fram återvinning, medan bara 36 procent säger sig välja miljö- och klimatvänliga varor.

Tidningsinsamlingen har länge varit ett föredöme och ett gott exempel på cirkulär ekonomi med återvinning till nya produkter. Inspirerad av uppnådda resultat höjde regeringen i augusti återvinningsmålen för 2020. Det ställer både nya krav på Pressretur, och i synnerhet på återvinning av metall och plast. Näringslivet har unisont antagit utmaningen och sagt sig vara beredd att ta mer ansvar, inte mindre.

Men politisk långbänk och förnyade uttalanden från den nya regeringen om ett kommunaliserat system skapar osäkerhet som påverkar möjligheterna att nå målen. Det handlar om med vilken trygghet investeringar kan göras i såväl insamlingssystem som produktionskapacitet. Om inte näringslivet genom exempelvis Pressretur får fortsatt förtroende äventyras helt enkelt målen för 2020.

Mer och bättre återvinning kräver ökat samarbete mellan näringsliv och kommuner, inte mindre. Vi vill fortsätta etableringen av samarbetsavtal med kommuner (idag mer än 50 stycken). Men medan 82 procent av de tillfrågade i undersökningen anser att tidningsinsamlingen fungerar bra pratar de kommunala bolagen och dess organisation Avfall Sverige om stora problem och föreslår regeringen att som ett alternativ expropriera det fungerande insamlingssystemet. Ett kommunalt system utan någon styrning eller tillsyn föreslås. Det skapar stor osäkerhet som kan leda till strukturella förändringar inom skogsindustrin – för råvaruflöden, investeringar och arbetstillfällen.

Flera utredningar krävs och snart är det 2020. Politiken riskerar att missa mål för återvinning och rasera förutsättningarna för Sveriges vanligaste miljöinsats. Vi vill ta större ansvar för återvinningen i Sverige, inte mindre.

Att laga något som fungerar har aldrig varit en god idé. Inte heller när det gäller tidningsåtervinning.

Text Andreas Boo, vd Pressretur

Undersökningen genomfördes i januari 2015 av United Minds på uppdrag av Pressretur där drygt tusen personer tillfrågades.

Ska producenterna ha fortsatt ansvar för avfallsinsamlingen?

Lena Ek, fd miljöminister (C):

– Producenterna ska ha fortsatt ansvar, men det behöver förbättras och i den praktiska hanteringen krävs nära samarbete med kommunerna. Som miljöminister förtydligade jag detta ansvar och höjde kraven för både miljö och service.

Åsa Romson, miljöminister (MP):

(Inget svar. Pressekreteraren meddelar att regeringen tittar på frågan just nu. I regeringsförklaringen framhålls att ”avfallet behöver minska och återvinningen öka. Ansvaret läggs därför hos kommunerna”.)

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan: