Gör om, gör rätt alliansregeringen

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2012-02-14
2012-02-14

Internationella sjöfartsorganisationen IMO:s svaveldirektiv hotar en av Sveriges största exportnäringar. Det menar moderaten Magnus Sjödin, kommunstyrelsens ordförande i Norrlands största borgerligt styrda kommun, Sundsvall.

Regeringen stödjer FN-organet IMO:s beslut om att svavelutsläppen från fartyg i svenska farvatten ska sänkas dramatiskt 2015. Enbart för SCA:s industrier i Sundsvallsregionen innebär det här fördyringar på bortåt 230 miljoner kronor årligen. För nationen som helhet beräknas förlusterna uppgå till 28 miljarder kronor, medan vinsten för samhällsnyttan förutses bli sju miljarder kronor.

Redan i dag har den norrländska skogsindustrin svårt att motivera sina koncernledningar att göra stora investeringar i norra Sverige i stället för i mer ”lönsamma” delar av världen.

Jag hade haft större förståelse för beslutet om det hade gått att lägga över transporterna på järnväg, men kapaciteten på Ostkustbanan är helt enkelt otillräcklig och klarar inte av en ökad belastning. När de nya nivåerna införs 2015 visar en statlig utredning att cirka 10 procent av alla sjötransporter i stället kommer att föras över på landsväg.

Det låter kanske inte så dramatiskt, men med SCA som exempel skulle det lågt räknat en fördubbling av antalet långtradare på söderut från Sundsvall, från 10 000 i dag till 20 000 per år.

Vad har man då vunnit på det här regeringsbeslutet? Ja, man har visat att Sverige vill vara ett föregångsland inom miljöområdet – vilket i sig är gott – men vad som i praktiken inträffar är att både koldioxid- och svavelutsläppen ökar i ett globalt perspektiv. Samtidigt bromsas tillväxten i Norrland och i Sundsvallsregionen, arbetsmarknadsläget försämras drastiskt och vi lägger upp bollen på straffpunkten för våra konkurrenter på den globala marknaden, när det gäller Sveriges basindustri och våra viktigaste exportprodukter.

Gör om och gör rätt, alliansregeringen. Det här är ett miljöpopulistiskt beslut som kommer att få betydligt allvarligare konsekvenser än vad ni uppenbarligen kan föreställa er!

Magnus Sjödin (M),
kommunstyrelsens ordförande i Sundsvall

Länk till sidan:

Relaterade länkar

2012 / Debatt / IMO