Därför behöver Sverige tyngre lastbilar

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2014-04-07
2014-04-07

Trafikverket föreslog 2011 att det nystartade CLOSER skulle få ansvar för ett forsknings- och innovationsprogram kallat High Capacity Transports (HCT). Bakgrunden var inte minst de framgångsrika ETT- och ST-projekten som Skogforsk tidigare initierat. I Sverige finns idag en bred enighet bland transportköpare, transportföretag och olika samhällsaktörer att HCT innebär en stor potential. Men vi vet fortfarande för lite om marknaden utanför skogsindustrin och om trafiksäkerheten kopplat till dessa nya längre eller tyngre lastbilsekipage.

Sommaren 2013 beslutar Finland att från den 1 oktober 2013 införa nya regler som tillåter lastbilsekipage med en totalvikt på 76 ton. Bakgrunden är bland annat det kommande svaveldirektivet men frågan om höjda maxvikter har diskuterats en längre tid.

Det pågår just nu ett intensivt arbete där Trafikverket och Transportstyrelsen ska redovisa förutsättningarna att göra som Finland – men med 74 ton som högsta tillåtna totalvikt. Och infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd har sagt att hon vill ha ett 74 tonsbeslut klart före valet i september i år.

Och det är bra. I det korta perspektivet är det viktigare och strategiskt riktigt att satsa på tyngre än på längre lastbilar. Ett starkt skäl är vikten av att vara lyhörd till marknadens krav på snabba åtgärder.

I Sverige har vi en tradition att utreda saker och ting grundligt. I Finland är det ofta mera fråga om ”management by perkele”. Utred inte för länge, prata inte bara – handla. Även i Sverige behöver vi kunna agera snabbt ibland. Nu är det ett sådant läge.

Samtidigt att det viktigt att det långsiktiga och målmedvetna arbetet med HCT fortsätter – mera forskning utifrån ett systemperspektiv, fler pilotförsök, utveckling av det spännande samarbetet med Australien med mera.

Egentligen behöver inte Sverige tyngre lastbilar. Men vi behöver effektivare transporter och:

> Sänkta CO2-utsläpp

> Bättre utnyttjande av infrastrukturen – det vill säga, höjd kapacitet utan investeringar

> Stärkt konkurrenskraft – för svensk åkerinäring och för svensk basindustri.

Och det kan vi uppnå med hjälp av ett snabbt införande av 74 ton tunga lastbilar.

Jerker Sjögren
Programansvarig CLOSER,
Nationell arena för transporteffektivitet

När vågar åkerierna beställa tyngre lastbilar? 

Anders Åkesson (C),
trafikpolitisk talesperson:

– Höjd bruttovikt till 74 ton är ett effektivt sätt att uppnå både bättre ekonomi och miljö. Min ambition och förhoppning är att detta ska vara klart under våren 2014 och därmed möjligt att tillämpa redan i år.

Anders Ygeman (S),
leder Socialdemokraterna i Trafikutskottet:

– Vi vill ändra trafikförordningen för att tillåta längre och tyngre fordon. Tyngre och längre lastbilar höjer produktiviteten i skogsindustrin, minskar utsläppen och gynnar svenska åkerier.

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan: