”Obegriplig skatt bör ändras”

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2013-12-04
2013-12-04

Fastighetsskatten för industrifastigheter är obegriplig och skapar stora problem för svensk processindustri och missgynnar dessutom miljöinvesteringar. Det kan vi inom Holmen vittna om.

De senaste åren har vi gjort nyinvesteringar för cirka 3,5 miljarder kronor i våra pappersbruk i Iggesund och i engelska Workington – allt för att öka vår konkurrenskraft och förbättra brukens miljöprestanda. För detta får vi i Sverige betala en straffskatt i form av fastighetsskatt på maskinell utrustning, medan vi i England får göra direktavdrag för vår gröna investering.

Holmen har miljardinvesterat i en ny sodapanna i Iggesund.
Holmen har miljardinvesterat i en ny sodapanna i Iggesund.

I Iggesund har vi byggt en ny sodapanna som gör att vi i det närmaste är självförsörjande på energi, samtidigt som vi ökar produktionskapaciteten av massa och får avsevärt bättre utsläppsvärden. I Workington har vi byggt en biobränslepanna. Det är inte tekniken i sig som värderas olika, utan att vi i Sverige har en fastighetsskatt för industribyggnader som gör det möjligt att även beskatta maskiner som finns inuti en specialbyggd anläggning.

Genom att sodapannan räknas in i taxeringsvärdet blir den föremål för fastighetsskatt. En renovering av de gamla pannorna hade däremot inte påverkat fastighetsskatten. Taxeringen av maskininvesteringarna är också godtycklig; en pappersmaskin får inte något taxeringsvärde, medan den nya sodapannan får ett taxeringsvärde på över en halv miljard kronor. Fastighetsbeskattning av maskinen innebär att vi betalar 3 miljoner kronor extra i skatt varje år för vår nya miljövänliga sodapanna – oavsett om vi går med vinst eller inte.

Svenskt Näringsliv har under hösten lagt fram ett förslag på hur fastighetsbeskattningen av industribyggnader kan modifieras så att maskiner undantas från taxeringsvärdet. Fastighetsskatten skulle därmed bara träffa byggnader – vilket rimligen borde vara syftet med en skatt på fastigheter. Lagstiftningen skulle därmed bli mer rättvis, rättssäker och dessutom gynna miljöinvesteringar.

Problemen med dagens regelverk har varit kända länge. Fastighetstaxeringsutredningen tog fram ett förslag på lösning redan år 2000. Alla tycks ense om att en förändring av skatten är nödvändig – ändå görs inget.

Ytterst handlar det om att underlätta för processindustrin att fortsätta investera i Sverige för att behålla sin konkurrenskraft och arbetstillfällen.

Magnus Hall
vd och koncernchef Holmen

Vad tycker du?

Hannah Bergstedt (S)
ledamot i Skatteutskottet

"Det här är inte den enda problematiken som finns för basindustrin. Jag ser helst en bred översyn av skattesystemet. Risken finns att viktiga miljöinvesteringar uteblir på grund av den här skatten."

Henrik von Sydow (M)
ordförande i riksdagens skatteutskott

"Fastighetsskatten på industrifastigheter är en del av välfärdens finansiering. Alliansregeringen arbetar med att förbättra industrin och företagens konkurrenskraft, till exempel sänktes bolagsskatten den 1 januari 2013."

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan: