Debatt

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2013-06-26
2015-12-04: Pålitliga spelregler för ett bättre klimat

Världens länder samlar sig för klimatförhandlingar i Paris. Rapporter om tyfoner på Filippinerna och skyfall på franska solkusten och i sydöstra USA ger oss en glimt av vad hotet om klimatförändringar egentligen rymmer.


2015-09-28: Ta hänsyn till arterna på landskapsnivå

EU:s båda naturvårdsdirektiv, art-och habitatdirektivet respektive fågeldirektivet, kräver att medlemsländerna ska införa ett strikt skydd för många arter. Direktiven är problematiska och kan förhindra samhällsviktiga projekt till följd av enskilda artförekomster, ibland av ganska vanliga arter. Det är därför bra att EU-kommissionen överväger att göra vissa förändringar i direktiven.


2015-06-15: Miljömålssystemet – 16 nyanser av dåligt samvete

”Miljömålsarbetet handlar om att lämna över en bättre värld till våra barn”, konstaterade Sveriges miljöminister Åsa Romson i januari och satte ord på hur viktigt och engagerande miljömålsarbetet är. Eller borde vara.


2015-03-12: Missa inte målet för återvinning

Genom en färsk undersökning bland allmänheten, genomförd av analysföretaget United Minds, vet vi att svenskar källsorterar när de vill göra något bra för miljön. Hela 81 procent lyfter fram återvinning, medan bara 36 procent säger sig välja miljö- och klimatvänliga varor.


2014-12-02: Arbetstempot måste höjas radikalt

Den nya regeringen har presenterat sin regeringsförklaring och budgetproposition. Tyvärr visar man med dessa dokument att man inte har någon helhetssyn vad gäller skogsnäringens framtid.


2014-09-30: Stora samhällsvinster med tydlig upphandling

Det förnyelsebara byggmaterialet trä har en stark ställning i Sverige. Trä är också ett material som kan spara stora skattepengar om rätt byggmetod används.


2014-06-30: Skatt på avstånd fel väg att gå

Transportsektorns miljöpåverkan måste minska och målsättningen om en fossiloberoende fordonsflotta i Sverige till 2030 är ett ambitiöst mål. Det är en stor utmaning för transportsektorn.


2014-04-07: Därför behöver Sverige tyngre lastbilar

Trafikverket föreslog 2011 att det nystartade CLOSER skulle få ansvar för ett forsknings- och innovationsprogram kallat High Capacity Transports (HCT). Bakgrunden var inte minst de framgångsrika ETT- och ST-projekten som Skogforsk tidigare initierat. I Sverige finns idag en bred enighet bland transportköpare, transportföretag och olika samhällsaktörer att HCT innebär en stor potential. Men vi vet fortfarande för lite om marknaden utanför skogsindustrin och om trafiksäkerheten kopplat till dessa nya längre eller tyngre lastbilsekipage.

Sommaren 2013 beslutar Finland att från den 1 oktober 2013 införa nya regler som tillåter lastbilsekipage med en totalvikt på 76 ton. Bakgrunden är bland annat det kommande svaveldirektivet men frågan om höjda maxvikter har diskuterats en längre tid.


2013-12-04: ”Obegriplig skatt bör ändras”

Fastighetsskatten för industrifastigheter är obegriplig och skapar stora problem för svensk processindustri och missgynnar dessutom miljöinvesteringar. Det kan vi inom Holmen vittna om.

De senaste åren har vi gjort nyinvesteringar för cirka 3,5 miljarder kronor i våra pappersbruk i Iggesund och i engelska Workington – allt för att öka vår konkurrenskraft och förbättra brukens miljöprestanda. För detta får vi i Sverige betala en straffskatt i form av fastighetsskatt på maskinell utrustning, medan vi i England får göra direktavdrag för vår gröna investering.


2013-09-11: Vi behöver en vision för träbyggandet

I snart tjugo års tid har arkitekter, entreprenörer och beställare från Sverige vallfärdat till Centraleuropa och i synnerhet till Vorarlberg i västra Österrike som har en imponerande produktion av modern träarkitektur.


2013-07-01: ”Tyngre lastbilar bra för miljön”

Sverige är ett föregångsland inom många områden. Trots att vi är en avkrok i Europaperspektiv så har vi en kraftfull exportindustri. Den kan bli starkare med en ännu mer utvecklad och smartare transportapparat. Om man får drömma lite så borde varje transporttillfälle vara så energieffektivt som möjligt. Det innebär att om varje lastbil fick med sig lite mer vid varje resa så skulle behovet av lastbilar minska. Samtidigt förflyttar vi mer råvaror och gods. Då skulle även järnvägen bli effektivare när terminalernas godsomsättning ökar.


2013-04-16: "Förödande effekter för industrin"

Ett beslut som försämrar konkurrenskraften för svensk exportindustri, med nedläggningar och uppsägningar som följd, och samtidigt medför att utsläppen av svaveldioxid mångdubblas; hur kan det vara något som svenska politiker och miljöorganisationer är stolta över?


2012-12-03: Svaveldirektivet hotar jobben

Diskussionen om svaveldirektivet har varit mycket hård. Delar av miljörörelsen drev den som en av de viktigaste frågorna. Beslutet finns nu på plats, och jag måste säga att det blev en stor besvikelse. Vi fick begränsade miljövinster utan rimliga regler. Istället delade lagstiftningen upp EU på ett unikt sätt i en norra och en södra del.


2012-09-11: Samverkan för fler ungdomsjobb

Arbets lösheten bland ungdomar är en av våra största utmaningar. Samtidigt som den är komplex – drygt hälften av de unga som i dag räknas in i arbetslöshetsstatistiken är exempelvis heltidsstudenter – råder det inga tvivel om att det finns alltför många ungdomar som varken studerar eller arbetar.


2012-05-15: Branschen behöver bättre infrastruktur

Nyligen presenterade Trafikverket en kapacitetsutredning som visade att det krävs satsningar på cirka 42 miljarder för att bygga bort flaskhalsar i väg- och järnvägsnätet. Centerpartiet kommer i förhandlingarna inför infrastruktur- och budgetpropositioner att driva att de utpekade kapacitetsbristerna ska åtgärdas.


2012-02-14: Gör om, gör rätt alliansregeringen

Internationella sjöfartsorganisationen IMO:s svaveldirektiv hotar en av Sveriges största exportnäringar. Det menar moderaten Magnus Sjödin, kommunstyrelsens ordförande i Norrlands största borgerligt styrda kommun, Sundsvall.