Låga räntor gynnar byggandet

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2016-06-17
2016-06-17
Byggkonjunkturen i världen gynnas av låga räntor och av demografiska faktorer. Ökad miljöhänsyn i byggfasen kan också bli en konkurrensfördel för svensk träindustri.
– Är det någonstans som räntevapnet biter så är det på byggandet, säger Mats Kinnwall, chefsekonom på Skogsindustrierna.
 
Skärmavbild 2016-06-16 kl. 15.07.16
Valutor och räntor påverkar starkt de svenska sågverkens konkurrensförmåga och byggkonjunkturen. Här ett exempel på hur Eurozonen ökat sina exportvolymer, trots svag global ekonomisk tillväxt, tack vare de senaste årens euroförsvagning.
 
Både i EU och i USA liksom i Sverige växer byggandet snabbare än ekonomin i sin helhet. Det beror på att marknadsräntorna har gått ner kraftigt de senaste åren. I övriga delar av världen är byggkonjunkturen växlande, men överlag i en positiv trend.
 
– De generösa räntorna och finansieringsvillkoren kommer att fortsätta under överskådlig tid. Det kan bli en stor fördel för svensk träindustri, menar Mats Kinnwall.
 
Det finns dock  er faktorer som påverkar de svenska sågverkens möjlighet att dra nytta av ett ökat byggande. Valutakursernas rörelser på både lång och kort sikt är en sådan. I sommar röstar Storbritannien om EU-medlemskapet, Brexit, och valrörelsen har redan försvagat pundet kraftigt vilket drabbar den svenska exporten av sågade trävaror.
 
– Med drygt 20 procent är Storbritannien vår största exportmarknad för trävaror. Därför är det oroande att vi haft en så snabb försvagning av pundet, men kursen går just nu upp och ner i takt med opinionsundersökningarna om Brexit, säger Mats Kinnwall.
 
Det faktum att jordens befolkning växer kraftigt är en annan, mer långsiktig, faktor som påverkar behovet av bostäder och lokaler.
 
– Demografin talar för fortsatt stark byggkonjunktur, men det ser olika ut. USA har fortfarande en ganska god befolkningstillväxt, men samtidigt var finanskrisen, som utlöstes av så kallade sub prime-lån på amerikanska bostadsmarknaden för snart tio år sedan, så djup att man ännu inte kommit tillbaka till utgångsläget. I Europa är det ju inte på samma sätt med fallande befolkningssiffror i många länder, även om låga räntor och stimulanser har stärkt byggkonjunkturen.
 
En annan faktor är att många länder gynnar träbyggande framför användningen av icke förnybara material.
 
– Om man ska hitta något ställe där bioekonomin skulle få effekt snabbt så är det inom byggandet eftersom trä binder koldioxid i säkert 50 till 70 år, säger Mats Kinwall och fortsätter:
– Potentialen att gå över till trä är jättestor. I Sverige byggs bara tio procent av flerfamiljshusen i trä och det skulle kunna öka rejält. Att göra det attraktivt att bygga i trä handlar snarare om attityder och om politiska beslut.
 
TEXT: Mats Lundström
 

Relaterade länkar

Artiklar / Skog & Industri