Var finns nästa generation?

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2012-05-16

Nya produkter från skogen och mer avancerade tillverkningsprocesser ökar kompetensbehovet inom skogsnäringen. Tiotusentals jobb kommer att skapas, de flesta av dem där behovet av arbeten är som störst – i glesbygd.

Den generationsväxling skogsnäringen står inför innebär många utmaningar. Den kommer att kräva inte bara ett nytänkande när det gäller synen på att arbeta inom en betydelsefull basindustri utan ställer också krav på utbildningsväsendet och på arbetsgivarnas förmåga att locka unga människor.

Effektivisering har alltid varit ett signum för skogsnäringen, något som gjort branschen globalt konkurrenskraftig med en total export på 128 miljarder kronor bara det senaste året. Trots rationaliseringarna behövs minst tjugo tusen nya jobb under det närmaste decenniet, de flesta av dem i glesbygd.

Att locka unga blir avgörande

Länk till sidan: