Tema: Bioekonomi - Så bidrar skogen till klimatnytta

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-06-14

En av vår tids stora samhällsutmaningar är att minska användningen av fossila råvaror för att begränsa utsläppen av koldioxid. Bioekonomi handlar om att skifta till förnybart och komma bort från olja och kol. Här kan skogsnäringen spela en viktig roll.

Hållbar utveckling står idag i fokus för både företagsledare och politiker. Allt fler investerare, konsumenter och andra aktörer driver också på hållbar utveckling utifrån miljö, ekonomi och sociala förhållanden.
Utgångspunkten är att vi människor idag inte får leva på ett sätt som förstör våra barns eller framtida generationers möjligheter att leva ett gott liv.

Enligt Skogsindustrierna krävs två avgörande faktorer för att förverkliga en biobaserad och hållbar ekonomi: innovationer och visioner.

– Bioekonomins utveckling är beroende av nytänkande och handlingskraft och här har branschen och politikerna en nyckelroll, säger Carina Håkansson, vd för Skogsindustrierna.

Läs hela artikeln här

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan: