Skärmar på lastbilar sparar bränsle

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2014-12-02

Vindavvisande skärmar på timmerbilarna kan sänka bränsleförbrukningen med 5 procent – en besparing på cirka 50 000 kronor per år och lastbil. Det är en av flera aerodynamiska lösningar som nu testas.

Resultaten kommer från en undersökning där bland andra Skogforsk, Scania och Linköpings universitet studerat lastbilar i en vindtunnel.

– I studien har vi upptäckt bromsande virvelströmmar mellan hytten och lasten, mellan bil och släp samt bakom bilen, säger Claes Löfroth, transportforskare vid Skogforsk.

Skogforsk har tidigare tillsammans med Vägverket visat att införandet av större lastbilar på 74 ton och uppåt kan minska emissionerna med tio-tjugo procent. Olika aerodynamiska lösningar skulle ytterligare kunna sänka utsläppen från den tunga trafiken med cirka fem procent.

Praktiska tester har gjorts tillsammans med fordonstillverkaren Scania och olika släpvagnstillverkare med stöd från Energimyndigheten och ETT-projektet, En trave till, där Skogsindustrierna ingår. Nya försök planeras i början på 2015.

De första kommersiella skärmarna kan finnas klara först om ett par år, tror Claes Löfroth, medan andra aerodynamiska lösningar snart kan bli klara.

– När flisbilarna kör tomma med öppen taklåda skapas ett enormt luftmotstånd. Med en taktäckning på flistransporter kan bränsleförbrukningen minska med 7-8 procent på hela körningen, säger Claes Löfroth.

Så mycket bränsle kan sparas

Enligt Skogforsk innebär en bränslebesparing på 5 procent att dieselbehovet för skogsnäringens lastbilar minskar med drygt 11 miljoner liter per år, vilket motsvarar ett koldioxidutsläpp på cirka 30 000 ton. Uträkningen baseras på att transportavståndet för skogsnäringens lastbilar är i snitt 9,5 mil från stubbe till industri. Många åkare kör med tvåskift, vilket blir cirka 1 000 vändor per år för var och en av näringens 2 000 lastbilar.

Text Nils Sundström

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan: