Sågverk satsar mitt i krisen

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2012-02-09

Efter de goda åren har nu svensk sågverksindustri fått se sin exportvolym sjunka. Ändå är analytikerna positiva på sikt och sågverk som SCA Timber och Bergkvist-Insjön möter situationen med skiftande strategier.

En starkare krona, oron i Nordafrika, fortsatt kräftgång för fastigheter i USA och skuldkris i Europa är anledningen. Men det går att skönja ett ljus i tunneln, även om det är långt dit.

Trots den dystra situationen för svensk sågverksindustri, med fallande trävarupriser, rekordlågt byggande och höga timmerpriser, menar ändå många analytiker att trenden på sikt är positiv.

Läs hela artikeln.

Länk till sidan: