Kraven från miljörörelsen kostar - och slår hårt mot miljön globalt

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2012-02-16

Gigantiska kostnader för Sverige. Omfattande förluster av exportintäkter och av arbetstillfällen. Om miljörörelsen får som den vill kan en av Sveriges största exportnäringar strypas. Men den största förloraren på miljörörelsens krav är – faktiskt – miljön.

Enligt miljörörelsen innebär Nagoya-överenskommelsen att 17 procent av den produktiva skogsmarken i Sverige ska skyddas, men bara 4 procent är skyddad i dag, anser Naturskyddsföreningen. Det betyder att 13 procent återstår att skydda.

Skogsnäringen har räknat ut att varje procentenhet av den produktiva skogen kostar 40 miljarder kronor att skydda. Då är inte förlorade exportinkomster och arbetstillfällen inräknade, inte heller kostnader för skogsindustrin som tillkommer om man i stället importerar virket. Till det kommer också stora miljökostnader i form av minskat koldioxidupptag och minskade möjligheter att ersätta mindre miljövänliga material om svenska skogsprodukter ersätts med virke från andra länder där miljöpåverkan är större.

Läs hela dokumentet

Länk till sidan: