Hårdare svavelregler leder till sotdöd

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2013-09-11

De striktare reglerna för fartygens svavelutsläpp riskerar att slå ut många svenska industrier, inte minst inom skogsindustrin.

– För att kompensera kostnadsökningarna kommer industrier att tvingas avstå från nödvändiga investeringar och på sikt lida sotdöden, befarar Magnus Svensson, vd för SCA Logistics.

Kritiken från näringslivet har länge varit massiv mot regeringens beslut att införa EU:s nya svaveldirektiv för sjötrafik i vissa regioner från och med 2015. Beslutet innebär stora kostnader och gör det svårare för svenska rederier och svensk exportindustri att konkurrera med andra länder, som tillåter högre utsläppsnivåer.

Läs mer här

Länk till sidan: