Fem myter om skogsbruket

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2012-09-24

Skogen skövlas. Granskogen tar över. Kalhyggena blir bara fler och större. Så framställs svenskt skogsbruk ofta i medierna, men bilden stämmer inte. Potentialen för biologisk mångfald i skogarna är mycket bättre än för bara 20 år sedan.

Föryngringsyta

1) Skogen snart slut

För drygt 100 år sedan var nästan all skog hårt avverkad eller ersatt av betesmark. I början av 1900-talet var virkesförrådet (kapitalet) i Sverige på väg att ta slut.

Med ny lagstiftning 1903 och en allmän normförändring, räddades den långsiktiga, uthålliga avverkningen samtidigt som virkesförråden ökade. I dag finns dubbelt så mycket skog som för hundra år sedan och virkesförrådet växer för varje år. Lagstiftningen har uppdaterats flera gånger och vi har i dag en positiv balans mellan produktion och avverkning. Det är det växande virkesförrådet ett kvitto på.

Ta del av fler svar kring myter om skogsbruket

Länk till sidan: