Friyta och placering

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-11-19

Friyta

Friytan är framtagen utifrån det versala S:et i namnet, utifrån det måttet skapas en fyrkant. Den fyrkanten utgör den fria ytan logotypen ska ha runt dess placering.

Placering

Placeringen på exempelvis brevpapper, annonser, banners etc ska alltid ske med minst logotypens friyta.