2016

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2016-01-13
2016-07-13: Pressmeddelande: Kvartalsrapport: Ljuspunkter för skogsindustrin - trots orolig omvärld

Världstillväxten fortsätter hacka sig fram och nu finns ytterligare faktorer att oroa sig för, nämligen efterskalven av Brexitomröstningen. För massa-, och pappersindustrin har utvecklingen varit positiv under det gångna halvåret och likaså har utvecklingen internationellt varit. Sågverkens marknadsläge har stabiliserats sedan i vintras, och konfidensindikatorn ligger på en historiskt hög nivå.

Ännu kan inte industrin andas ut då Storbritannien är Sveriges största exportmarknad för sågade trävaror, och vår exportmarknad är mycket känslig för en växelkursförändring. Hur kan vi förvänta oss att Storbritanniens numera inte lika självklara handelsmetropol, påverkar den svenska skogsindustrin?


2016-07-01: Pressmeddelande: Skogen är viktig för att säkra framtidens klimat och välfärd

Bioråvarans roll som byggmaterial kommer att öka, inte minst inom industriellt trähusbyggande. Det visar en rapport som tagits fram av forskare vid Stockholm Environment Institute (SEI) på uppdrag av Skogsindustrierna. Rapporten heter ”Den svenska bioekonomin: definitioner, nulägesanalys och möjliga framtider” och kommer att presenteras under Almedalsveckan. Den tar sikte på år 2050 och en av slutsatserna från rapporten är att oavsett samhällsutveckling så kommer bioråvara att ha ökande betydelse i allt fler sektorer, från bygg till drivmedel, kemi och materialkompositsektorerna.


2016-04-18: Pressmeddelande: Världens skogsindustri är en del av lösningen på klimatförändringarna

The International Council of Forest and Paper Associations (ICFPA) och dess medlemmar välkomnar det stora intresset från världens länder att underteckna FN:s klimatavtal den 22 april i New York. Avtalet uppmanar länderna att genomföra en politik som gör det möjligt att hålla en global temperaturökning under 2 grader Celsius. Den globala skogsindustrin spelar en mycket viktig roll för de åtgärder som krävs för att uppnå målet. 


2016-04-12: Pressmeddelande: Karl-Henrik Sundström – ny styrelseordförande i Skogsindustrierna

Karl-Henrik Sundström har valts till ny ordförande i Skogsindustriernas styrelse. Valet skedde i anslutning till Skogsnäringsveckan som just nu pågår i Stockholm.


2016-04-05: Pressmeddelande: Kvartalsrapport: Spretig bild av skogsindustrin

Sågverken gynnas av relativt god utveckling av byggandet, inte minst på den svenska marknaden. Konkurrenskraften för svensk export av sågade trävaror, papper och massa har påverkats positivt av den svaga svenska kronan. Framåt skönjer vi dock en allmän konjunkturavmattning, vilket kommer att påverka avsättningen av skogsindustrins produkter. 


2016-04-04: Pressmeddelande: Det krävs 122 miljarder till satsning på godstrafiken

Utan en satsning på godstrafik på järnväg kan Sverige inte nå uppsatta miljömål. Därför går nu branschens aktörer samman i en vision för att fördubbla godstransporterna på järnväg till 2050.
– För att upprätthålla Sveriges konkurrenskraft och nå regeringens miljömål krävs 122 miljarder kronor under perioden, säger Karolina Boholm, transportdirektör på Skogsindustrierna, om rapporten som presenteras idag.  


2016-03-08: Pressmeddelande: Forskare får 500.000 kr för att möjliggöra ökad användning av nanocellulosa

Ali Naderi vid Innventia tilldelas årets Kompetensutvecklingspris från Stiftelsen Gunnar Sundblads Forskningsfond. Priset delas ut av HMK Carl XVI Gustaf den 12 april vid Skogsnäringsveckan i Stockholm. 


2016-02-11: Pressmeddelande: 2015 ett hyfsat år för svensk skogsindustri

2015 blev ett ganska bra år för svensk skogsindustri. Det visar preliminära siffror från branschorganisationen Skogsindustrierna. Sågverkens produktion blev den högsta sedan 2007. Massaproduktionen fortsatte att utvecklas positivt och papperstillverkningen stabiliserades.


2016-01-13: Pressmeddelande: Torgny Persson ny forsknings- och innovationsdirektör vid Skogsindustrierna

Torgny Persson blir 1 april ny forsknings- och innovationsdirektör i branschorganisationen Skogsindustrierna. Torgny kommer senast från innovationsföretaget Innventia där han verkade som vVD och ansvarig för affärsområdet Material Processes med ca 80 anställda och verksamhet inom områdena papper, kartong, förpackningar och nya material.