2015

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-11-05
2015-12-04: Pressmeddelande: Skogsindustrierna stöttar Fossilfritt Sverige

Skogsindustrierna ställer sig bakom regeringens initiativ Fossilfritt Sverige. Branschorganisationen, som företräder ca 200 företag inom massa-, pappers- och trämekanisk industri, ställer sig bakom målsättningen att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.


2015-10-01: Pressmeddelande: Konjunkturprognos fokus skogsindustrin: Fallande tillväxtpotential i svensk ekonomi

Potentialen för tillväxt i Sverige växlar ned till nivåer som vi inte sett sedan 1980-talet, det visar Skogsindustriernas och Industriarbetsgivarnas konjunkturrapport: Vaktombyte i världskonjunkturen som publiceras idag. En svag investeringskonjunktur står i vägen för att bryta mönstret. Betydande investeringsplaner inom massa- och pappersindustrin är en ljuspunkt.


2015-09-23: Pressmeddelande: Cykelhjälm av trä – framtidens material

En miljösmart cykelhjälm – helt gjord av förnybar skogsråvara. Det stötdämpande skummaterialet i hjälmen består av nanocellulosa och visar möjligheterna att ersätta resurskrävande och oljebaserade material som plast.


2015-09-17: Pressmeddelande: Mörker ljus och gryning för skogsindustrin

Skogsindustrierna presenterar idag kvartalsrapporten ”Så går det för skogsindustrin”: Världsekonomin hackar fram i måttlig takt där orosmoln kring Kina tornar upp sig. Trävarukonjunkturen är ljummen men lagersituationen pekar mot en förbättring. Pappersproduktionen fortsätter att minska något men en viss ljusning kan skönjas på exportfronten totalt för skogsindustrin.


2015-07-16: Pressmeddelande: Svensk skogsindustri i framkant - premieras inte av EU

Igår presenterade EU-kommissionen sitt förslag till förändringar i EU:s utsläppshandel efter 2020. Skogsindustrierna är positiva till handelssystemet och välkomnar att revisionsarbetet nu formellt är igång. Skogsindustrierna anser att förslaget missar att gynna de som går före i att sänka sina koldioxidutsläpp och anser att det kunde varit mer ambitiöst i att skydda den elintensiva industrin från koldioxidläckage. Samtidigt innehåller förslaget också flera bra element.


2015-07-02: Pressmeddelande: Lägre utsläpp och bättre trafiksäkerhet med tunga lastbilar

På vilket sätt bidrar tunga lastbilar till bättre miljö och ökad trafiksäkerhet? Varför är fack och näringsliv överens om att tunga lastbilar är bra för Sverige? Läs mer på den nya webbplatsen www.74ton.nu som 20 organisationer står bakom.


2015-05-21: Pressmeddelande: 74 ton på väg

Senaste veckan har både Regeringen och Riksdagen tagit två viktiga steg mot införande av 74 ton på det allmänna vägnätet. Riktningen är klar, men tempot skiljer. Regeringen tillsätter en utredning, samtidigt som Riksdagens Trafikutskott kräver ett snabbt införande av 74 ton på det allmänna vägnätet. För näringslivet, jobben och miljön är detta ett betydelsefullt steg i rätt riktning, säger Karolina Boholm transportdirektör på Skogsindustrierna.


2015-05-21: Pressmeddelande: The New Normal: Besk medicin för basindustrin

Svensk basindustri är extremt beroende av den globala konjunkturen. Eftersom vi inte räknar med några kraftig valutarörelser de närmaste kvartalen kommer produktionen att utvecklas svagt i de flesta av basindustrins branscher. Vi räknar dock med fortsatt produktionstillväxt inom sågade trävaror. Det beskrivs i Skogsindustriernas och Industriarbetsgivarnas konjunkturrapport som släpps idag.


2015-05-08: Pressmeddelande: En straffskatt på landsbygden om avstånd blir skattebas

En avståndsbaserad vägslitageskatt, tidigare kallad kilometerskatt, skulle ha en negativ inverkan på svenska företags konkurrenskraft. Skogsindustrin är en av de branscher som kommer att drabbas hårdast. Skogsindustriernas medlemmar arbetar kontinuerligt med att effektivisera sina transporter. Men att korta avståndet mellan skogen och anläggningarna är inte möjligt. Att skattebelägga avstånd ger därmed ingen styrning utan endast en ökad ekonomisk belastning för industrin, vilket i förlängningen påverkar konkurrenskraften och jobben.