Vill du veta mer om projekten i BioInnovation? – Välkommen till seminarium på IVA 23/2!

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2016-02-17
2016-02-17

Den 23 februari bjuder Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens avdelning för Skogsnäringens teknik in till seminarium där du får veta mer om projekten som drivs inom BioInnovation.

Bild: Ekoportal2035

Bild: Ekoportal2035

Du får bland annat veta mer om:

·       Framtidens biobaserade byggande och boende

·       Etablera närodlad textil i Sverige

·       Från lignin till biobaserade drivmedel och kemikalier

·       3D Printing med Woodink

Medverkande är Susanna Winzenburg, programchef BioInnovation, Marie Johansson, Linnéuniversitet, Pernilla Walkenström, Swerea, Sune Wännström, SP och Karl Håkansson, Wallenberg Wood Science Center, Chalmers och Innventia. Moderator är Lena Heuts, Klusterledare Västsvenska Kemi- och Materialklustret.

Värdar för seminariet är Carina Håkansson, Vd Skogsindustrierna, och
Paul Gatenholm, Chalmers, Vice ordf. IVAs avdelning för Skogsnäringens teknik

Tid: 23 februari, kl. 17.30 – 19.00
Plats: IVA Konferens, Grev Turegatan 16, Stockholm

Läs mer och anmäl dig här