Verkligheten på väg ikapp svensk ekonomi

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2016-03-03
2016-03-01

Sverige kan inte gå i otakt med världsekonomin. Tecknen är nu tydliga på att verkligheten kommer ikapp svensk ekonomi, som visat mycket höga tillväxttal under 2015. Flera konjunkturbarometrar, inte minst svenska, har under den senaste veckan visat vikande tendens. Gapet mellan svensk och internationell tillväxt sluter sig gradvis. Barometrarna ger en splittrad bild av svensk skogsindustri med starka signaler från massa- och pappersindustrin medan läget för trävaruindustrin framstår som mer dämpat.

Året har inletts med betydande finansiell oro och ordentliga börsfall, i synnerhet under januari. Den senaste veckans dataskörd i form av konjunkturbarometrar visar dock att effekterna på världskonjunkturen än så länge varit måttliga. Den bredaste mätaren på industrikonjunkturen – sammanvägd inköpschefsindex (Markits PMI) för världsekonomin – föll visserligen till 50, den lägsta nivån sedan 2013, men indikerar ingen förestående kollaps. I Europa föll PMI i de flesta länder men ligger fortfarande över brytpunkten på 50. De kraftigaste fallen noteras för Sverige och Storbritannien, de europeiska länder som stuckit ut som snabbväxare det senaste året – mer om den svenska utvecklingen nedan. 

Du hittar hela analysen här

Kontakt

grynfarb11032015_DSC4192.jpg
Mats KinnwallChefekonom08-762 72 66