Välkommet att väl fungerande elsystem värnas

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2016-06-10
2016-06-10

Skogsindustrierna välkomnar dagens besked från Energikommissionen. Det skapar en långsiktighet för energiförsörjningen, vilket är en viktig förutsättning för svensk industri.

– För oss är det viktigt att vi värnar det väl fungerande elsystem vi har i Sverige idag, eftersom det är i världsklass, säger Anna Holmberg, energidirektör på Skogsindustrierna.
 
– Den höjda ambitionsnivån i elcertifikatssystemet bör kunna leda till ytterligare investeringar i biokraft och troligen också fortsatt låga elpriser, vilket stärker konkurrenskraften för svensk skogsindustri på den globala marknaden, menar Holmberg.
 
– Att basindustrin undantas från höjd energiskatt på el visar att politiken förstått vikten av en stark skogsindustri för jobben, exporten och välfärden.
 
– Från Skogsindustriernas sida kommer vi nu se närmare på förslaget från Energikommissionen och återkomma med en djupare analys.
 
Skogsindustrierna samarbetar med övriga elintensiva basnäringar genom SKGS. Läs SKGS kommentar på energiöverenskommelsen.

 

Kontakt

Anna_Holmberg

Anna Holmberg

Energidirektör

072-722 72 44