Vägslitageskatt – förslaget om kilometerskatt under nytt namn

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2016-09-02
2016-06-21

Vägslitageskatteutredningen har presenterat ett förslag som innebär en skatt på 24 kr milen för tunga lastbilar.
– Tyvärr är våra värsta farhågor besannade och vägslitageskatten är nästan dubbelt så hög som vi tidigare räknat med, säger Karolina Boholm, transportdirektör på Skogsindustrierna.

Förslaget innebär att lastbilar med minst 7 hjulaxlar, en vikt på över 50 ton samt med en Euro 5-motor ska betala 2,36 kronor per kilometer för körning på allmän väg. Utöver kan det tillkomma 1-2 kronor milen för att finansiera ett omfattande kontrollsystem med kameror. Förslaget presenterades på en hearing den 14 juni. Förslaget är preliminärt än så länge och det slutgiltiga förslaget från utredningen kommer den 9 december 2016.

– Vår uppskattning är att det här kommer att kosta skogsindustrin 2 miljarder kronor per år och ger väldigt allvarliga konsekvenser för konkurrenskraften, säger Karolina Boholm. I ett större perspektiv är detta ett hårt slag mot jobb och välfärd i hela landet.

Idén om att införa skatt på vägtransporter är inte ny. Den har tidigare gått under namnet kilometerskatt, men ersattes med begreppet vägslitageskatt av Löfvens regering 2014. Det har sagts att skatten ska differentieras och i flera sammanhang har det angivits att skogsindustrin skulle undantas. Utredningens förslag är dock helt utan inslag av differentiering, vare sig geografiskt eller för olika branscher.

– Kommittén har sagt att de ska göra en konsekvensanalys för olika branscher som till exempel skogsindustrin. Resultatet av det kommer att presenteras förs i slutbetänkandet i december, säger Karolina Boholm.