Stort intresse för höga trähus i Japan

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2016-03-29
2016-03-29

I mars besökte Skogsindustriernas vd Carina Håkansson Japan tillsammans med landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. De deltog i satsningen ”Treasures of the Forest” som ska stärka dialogen mellan länderna inom hållbarhetsfrågor, stora träbyggnader och nya applikationer. Arrangörer var Sveriges ambassad, Business Sweden och Tillväxtanalys i Japan. 

Intresset från japansk media var stort under Treasures of the Forest. Här invigningstalar landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Olle Pettersson på Sveriges ambassad i Japan inväntar den pågående utvärderingen, men menar att dagarna var framgångsrika. Inte minst lyckades man med avsikten att skapa nya kontakter mellan skogsnäringen i Japan och Sverige.

– Skogen är ett mycket spännande område för samarbete mellan länderna. Det finns skarpa kontraster inom till exempel konkurrenskraft, skogsvård och syn på hållbarhet. Det finns även likheter, till exempel inom innovation där båda länderna ligger i framkant inom forskningen på nya material som nanocellulosa. Både skillnaderna och likheterna ger möjligheter till ett ökat utbyte, säger Olle Pettersson.

Japan är redan idag en viktig marknad för svenska trävaror. 10 procent av den totala svenska exporten till Japan består av skogs- och träprodukter och vi exporterar till ett värde av över två miljarder kronor per år.

carina på forest event

Carina Håkansson, vd för Skogsindustrierna, berättar om innovativ svensk skogsindustri för intresserade japaner under Treasures of the Forest.

Carina Håkansson, vd för Skogsindustrierna, upplevde att intresset för att bygga höga trähus var stort.

– I Japan byggs många hus i trä, men hittills inte på höjden. Vi fick många frågor, inte minst om hållbarhetsaspekter.

På tal om hållbarhet så kan även Sveriges hållbara skogsbruk kan vara en förebild för Japan, menar Carina Håkansson.

–  Japan har lika mycket skog som Sverige, men använder den inte i samma utsträckning. En del av förklaringen till detta ligger i att terrängen är svår och brant. Skogsägarna är heller inte lika aktiva. Många vet inte exakt var gränsen mellan den egna och grannens skog går.