Skogsnäring på frammarsch - Seminarium på IVA

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2016-04-04
2016-04-04

Skogens nya och gamla produkter får viktiga roller i den framtida bioekonomin. Skogen och den befintliga industrin ger förutsättningar för mångbruk och helt nya produkter i många branscher, förbättrade kretslopp och bidrar till en bättre klimatsituation.

Flera framtidsinriktade program syftar till att stärka skogsnäringens frammarsch. IVAs Innovation i Skogsnäringen och regeringens Nationella Skogsprogram är två viktiga exempel där många intressenter är involverade.

Arbetet i dessa står i centrum för seminariet som arrangeras av IVAs avdelning för Skognäringens teknik och KSLAs Skogsavdelning.

Elisabeth Backteman ansvarig för regeringens Nationella Skogsprogram Innovation i Skogsnäringen och Olof Persson, styrgruppsordförande för Innovation i Skogsnäringen, presenterar syfte, mål och förväntade resultat för respektive program.

Projektledarna Agnetha Alriksson, Näringsdepartementet och Mats Johnsson, IVA redogör för vilka möjligheter för skogsnäringen som nya omvärldsanalyser pekar på och resultaten i programmen hittills.

En panel bestående av representanter från byggsektorn, skogsnäringen, miljö- och energisidan inleder diskussionen om hur resultaten kan användas och omsättas i praktisk handling.

Seminariet är gratis.

När? Torsdag den 14 april 2016 13:00 - 14:30
Var? IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm 

Läs mer och anmäl dig på iva.se