Skogen allt viktigare för storstaden

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2016-08-23
2016-08-23

Ett ökat trähusbyggande kan vara en viktig del för att lösa bostadskrisen i Stockholm. Det betonades på ett seminarium hos Stockholms Handelskammare om landsbygdens roll i en urbaniserad värd.

Foto: Moelven Töreboda

Skogen och skogens produkter har stor betydelse för både stad och landsbygd. På ett seminarium, ordnat av Stockholm Handelskammare 23 augusti, diskuterades bland annat de många användningsområden baserade på förnybara material som skogen kan leverera. Även det ömsesidiga beroende mellan storstad och landsbygd lyftes fram av representanter för bland andra Stora Enso och LRF.

Många skogsföretag har sitt huvudkontor i Stockholm och är beroende av forskning som görs i Stockholm.

– På en liten yta produceras allt mer värde och innovation, sa Maria Rankka, vd för Stockholms Handelskammare, som också framhöll att Stockholm är Europas snabbast växande huvudstad.

Huvudstadens växtvärk gör dock att bostadsbristen utgör ett allvarligt tillväxthinder för många företag. Kenneth Wilén, vd för Folkhem, berättade hur modernt producerade trähus kan minska bostadsbristen på ett snabbt och klimatsmart sätt:

– Produktionstiden ger i jämförelse med traditionellt byggande 40 procent kortare tid till inflyttning, sa Kenneth Wilén.

Han lyfte också fram den klimatsmarta byggprocess som finns med modernt trähusbyggande. En livscykelanalys på ett hus i massiv trä visar att det blir 15 ton mindre koldioxidutsläpp per bostad. Om 10 000 bostäder byggs i massiva trähus skulle det ge stora klimateffekter.

– Det skulle ge en dags förskjutning åt rätt håll av ”overshooting day”, sa Kenneth Wilén och hänvisade till den beräkningsmodell som Världsnaturfonden tagit fram när mänskligheten har konsumerat de befintliga naturresurserna för året.

– För att få det här att funka krävs en hel del politiskt mod och en bransch som tar ansvar, sa Kenneth Wilén som efterlyste både investerare som vågar satsa grönt och kommuner som vågar ställa krav på byggandet.

Skogsnäringens betydelse för jobben i glesbygden betonades av Niklas Nordström (S), kommunalråd i Luleå. Men både han och Per Lyrvall, Sverigechef för Stora Enso, oroades över den planerade vägslitageavgiften som kan kosta skogsindustrierna miljardbelopp per år.

– Det här är en superstor fråga. Vi måste få ut virket från skogen och det måste åtminstone en bit gå på lastbil, konstaterade Per Lyrvall.