Seminarium: drivmedel från skogen via förgasning

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2016-04-21
2016-04-21

Den 10 maj arrangeras ett seminarium om biodrivmedel från skogsindustrins restströmmar av Luleå Tekniska Universitet, SP, Energimyndigheten, IVA Nord, IVA avdelning 8 (Skogsnäringens Teknik) och Skogsindustrierna.

image001

Experter på området ger er en uppdaterad sammanfattning av kunskapsläget om delprocesserna och om den tekno-ekonomiska prestandan för några intressanta processalternativ. Vi berör även planerna för styrmedel som ska stimulera övergången till ett fossilfritt transportsystem och hur långt dessa har gått mot realisering. Seminariet äger rum på IVA i Stockholm.

Läs mer