Riksdagen vill ha kvar ett odelat återvinningsansvar

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2016-03-24
2016-03-24

Insamlingsansvaret för returpapper och förpackningar har nyligen diskuterats i riksdagen. Efter det att Miljö- och Jordbruksutskottet ställt sig bakom motionsförslag från M, C, L och KD om att behålla insamlingsansvaret hos producenterna, har ärendet diskuterats i riksdagen. En majoritet biföll motionsförslaget och riktade ett tillkännagivande till regeringen med denna ståndpunkt. Nu återstår att se hur regeringen hanterar frågan. Regeringen behöver inte följa vad en riksdagsmajoritet uttalar i ett tillkännagivande.

- Från Skogsindustriernas sida har vi framfört att ska du som producent stå för kostnaden för återvinningen måste du också kunna påverka och ha kontroll över systemet, säger Ingrid Haglind, som välkomnar riksdagens bifall till motionen.

Ett regeringsuppdrag pågår avseende utredning om hur överlämnandet av insamlingsansvaret till kommunerna ska gå till. Denna ska redovisas den 31 mars 2016. Från regeringshåll har uttalats att man ska analysera utredningen innan man vill ta ställning.

Kontakt

Ingrid-Haglind.jpg
Ingrid HaglindDirektör Produkter och Produktsäkerhet08-762 72 11