Regeringen uppmanas utreda artskyddsförordningen

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2016-06-28
2016-06-28

Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen har beslutat om riktlinjer för hur artskyddsärenden i skogsbruket ska hanteras. Samtidigt uppmanar de regeringen att utreda artskyddsförordningen för att säkerställa att den är tillämpbar, effektiv och rättssäker. Detta välkomnas av Skogsindustrierna. 

– Det behövs en utredning snarast möjligt, eftersom förordningen lägger hela det ekonomiska ansvaret för artskydd på markägaren. För områdesskydd däremot finns en odiskutabel ersättningsrätt för markägaren. I nuläget finns alltså en regelkonflikt och en risk att staten börjar skydda områden via artskyddet för att slippa betala. Det är inte rimligt, säger Mårten Larsson, skogsdirektör på Skogsindustrierna.
 
Riktlinjerna från Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen innebär en förbättring genom att de tydliggör hur ärendena ska handläggas, men huvudfrågan återstår att lösa. 
– För alla parter måste skyddet av fridlysta arter också paras med en vettig ersättningsreglering. Det är bra för både artskyddet och för markägarna. Just nu riskerar förordningen att göra skogen värdelös för en markägare som inte ens får ersättning i de fall avverkning förbjuds. I förlängningen skapar detta en osäker försörjning av träråvara till industrin, säger Mårten Larsson.
 
 

Kontakt

Mårten-Larsson.jpg
Mårten LarssonSkogsdirektör Chef näringspolitiska avdelningen08-762 79 72