Pressmeddelande: Världens skogsindustri är en del av lösningen på klimatförändringarna

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2016-04-18
2016-04-18

The International Council of Forest and Paper Associations (ICFPA) och dess medlemmar välkomnar det stora intresset från världens länder att underteckna FN:s klimatavtal den 22 april i New York. Avtalet uppmanar länderna att genomföra en politik som gör det möjligt att hålla en global temperaturökning under 2 grader Celsius. Den globala skogsindustrin spelar en mycket viktig roll för de åtgärder som krävs för att uppnå målet. 

– Den globala skogsindustrin har gjort betydande framsteg i att minska sin egen klimatpåverkan. FN:s klimatavtal är avgörande för att genomföra en politik som definierar biomassa, skördad från hållbart brukade skogar, som koldioxidneutral och för att ytterligare erkänna alla positiva bidrag från skogar och skogsbaserade produkter i kampen mot klimatförändringarna, sa Elizabeth de Carvalhaes, vd för ICFPA och för brasiliansk träindustri (Ibà).

Skogsindustrins betydande roll för att mildra klimatförändringarna betonades i Analysis of Forest Contributions to the INDCs, en rapport som tagits fram av forskaren Paulo Canaveira, på uppdrag av ICFPA. Efter att ha tittat på bidragen från skogarna i de nationella målen i ICFPA medlemsländer (INDCs) och den globala insatserna för att minska utsläppen från 2020 och framåt, konstaterar Paulo Canaveira att många länder identifierar skogen och den markanvändande sektorn som central i kampen att nå klimatmålen. Att minska avskogningen och öka det hållbara skogsbruket är vanliga förslag på åtgärder. I vissa utvecklingsländer utgör dessa insatser till och med landets absolut största bidrag för att nå FN:s klimatmål.

– Klimatet känner inga nationella gränser. Därför måste vi på alla nivåer jobba internationellt för att lära av varandra och hitta gemensamma lösningar för att minska koldioxidutsläppen. Svensk skogsindustri exporterar klimatnytta på flera sätt, inte minst genom våra produkter och genom att överföra kunskaper om hållbart skogsbruk till utvecklingsländer, säger Carina Håkansson, vd för Skogsindustrierna.

ICFPA representerar mer än 30 nationella och regionala skogs- och pappersföreningar runt om i världen. Tillsammans representerar ICFPA:s medlemmar över 90 procent av den globala pappersproduktionen och mer än hälften av den globala virkesproduktionen.

För mer information om den globala skogs- och pappersindustrin, besök icfpa.org.