Pressmeddelande: Karl-Henrik Sundström – ny styrelseordförande i Skogsindustrierna

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2016-04-12
2016-04-12

Karl-Henrik Sundström har valts till ny ordförande i Skogsindustriernas styrelse. Valet skedde i anslutning till Skogsnäringsveckan som just nu pågår i Stockholm.

Karl-Henrik Sundström är koncernchef för Stora Enso. Han har en bred internationell erfarenhet av tillverkningsindustrin och har arbetat med innovationsfrågor under en stor del av sitt yrkesliv. 

– Jag är glad över att ha fått förtroendet att vara styrelseordförande för Skogsindustrierna. Det är ett hedrande och samtidigt ansvarsfullt uppdrag. Skogsindustrin har stor betydelse för Sveriges ekonomi och välfärd. Vår bransch har unika möjligheter att driva på utvecklingen mot en mer hållbar och biobaserad värld. Det är viktigt att vi ökar förståelsen för att skogsindustrin är en del av lösningen på dagens klimatproblem och att vi visar på den innovationskraft och framtidstro som finns i branschen, säger Karl-Henrik Sundström. 

Karl-Henrik Sundström efterträder Per Lindberg från BillerudKorsnäs i rollen som ordförande i Skogsindustrierna.

Kontaktuppgifter: 
Ulrika Lilja 
Kommunikationschef, Stora Enso 
Tel: 072-221 92 28 
E-post: ulrika.lilja@storaenso.com 

Lisa Alexandersson 
Pressansvarig, Skogsindustrierna 
Tel: 08-762 72 31 
E-post: lisa.alexandersson@skogsindustrierna.org

b8b3925261ac64c3_org
Karl-Henrik Sundström