Pressmeddelande: Forskare får 500.000 kr för att möjliggöra ökad användning av nanocellulosa

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2016-03-08
2016-03-08

Ali Naderi vid Innventia tilldelas årets Kompetensutvecklingspris från Stiftelsen Gunnar Sundblads Forskningsfond. Priset delas ut av HMK Carl XVI Gustaf den 12 april vid Skogsnäringsveckan i Stockholm. 

Ali Naderi

Ali Naderi, som är teknologie doktor inom kemi, forskar inom framställning och karaktärisering av nanocellulosa. Materialet, som framställs av nedbrytbar träråvara, uppvisar flera spännande egenskaper, som har skapat ett stort intresse från industrin.

Nanocellulosa har till exempel en imponerande hög styrka, jämförbar med Kevlar, vilket kan utnyttjas för att stärka mekaniska egenskaper hos konstruktioner. Materialet kan också användas för att framställa elektriskt ledande pappersmaterial liksom barriärmateral som kan ersätta fossilbaserade plastkomponenter i förpackningar.

En storskalig användning av nanocellulosa kräver dock en bättre förståelse av hur nanocellulosa kan blandas och växelverka med olika material. Den här förståelsen kan förvärvas med hjälp av röntgenspridningsmetoder.        

Priset gör det möjligt för Ali Naderi att tillbringa fem månader vid Stony Brook University i New York. Tillsammans med professor Benjamin S. Hsiao, som är en auktoritet inom karaktärisering av material med hjälp av röntgenspridning, kommer han att utveckla metoder för studier av material baserade på nanocellulosa.

Stiftelsen Gunnar Sundblads Forskningsfonds årliga Kompetensutvecklingspris har delats ut sedan 2007. Priset ska främja utvecklingen av svensk massa- och pappersindustris omvandling mot förbättrade och nya produkter och tjänster som klarar allt tuffare konkurrens.

För mer information kontakta:
Lennart Eriksson, stiftelsens ordförande
Telefon 0705-23 19 42
E-post: lennart.eriksson@innventia.com 

Ali Naderi
Telefon 08-676 73 21
E-post: ali.naderi@innventia.com

Fondens styrelse utses av Skogsindustriernas styrelse.