Nytt innovationscenter för biomaterial i Stockholm

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2016-01-07
2016-01-07

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg och Stora Ensos vd Karl-Henrik Sundström invigde Stora Ensos innovationscenter i slutet på 2015.

Karl-Henrik Sundström, vd Stora Enso och Heidi Saxell, forskningschef, Stora Enso samt Mikael Damberg, närings- och innovationsminister vid invigningen. 

Innovationscenter för biomaterial kommer att omfatta forskning, applikationer, affärsutveckling och strategisk marknadsföring. Genom att ersätta fossilbaserade produkter med förnybara lösningar från biomassa, exempelvis trä, fokuserar centret på samhällsutmaningar såsom klimatförändringar, ökad urbanisering samt frågor om vatten- och markanvändning.

– Innovationscentret i Stockholm är ytterligare ett viktigt steg i Stora Ensos transformation till ett företag inom förnybara material. Det bygger vidare på vår långa och världsomspännande tradition inom skogsbruk, som – i kombination med tillgång till miljövänliga råmaterial och vår expertis inom fiber – kan skapa lösningar som är till nytta för våra kunder och slutanvändare inom olika branscher och marknader, säger Karl-Henrik Sundström, vd på Stora Enso.

För närvarande arbetar 40 personer på centret och enligt beräkningarna kommer man i slutet av 2017 att ha cirka 100 anställda, som kommer att rekryteras både inom företaget och externt. Innovationscentret, som är beläget i Nacka, täcker en yta på 4 900 m2 har ett toppmodernt laboratorium på 1 600 m2 och invigdes den 17 december 2015.