Nya kriterier för Ecolabel

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2016-09-02
2016-09-02

EU-kommissionen har påbörjat revidering av kriterier för märkning av pappersprodukter med Ecolabel. Ett intressentmöte med ett hundratal deltagare hölls i Sevilla i juni. Ingrid Haglind deltog för Skogsindustriernas räkning.
– Vi diskuterade returfiber visavi nyfiber, certifiering av fiber, kemikalier samt användning av BAT-värden som referensvärden, berättar Ingrid.

Skogsindustrierna anser att nyfiber och returfiber ska behandlas lika, att krav på minst 70 % certifierade fiber är orimligt och att det högre värdet i BAT-intervallen är lämpligt som referensvärde.

– Jag upplevde att vi fick gehör för att nyfiber och returfiber ska behandlas lika under mötet, säger Ingrid, men det är viktigt att fortsätta driva frågan.

– Vår europeiska samarbetsorganisation CEPI är mycket engagerade, förstår våra ställningstaganden och samordnar synpunkter till kommissionen. För svensk skogsindustri har Skogsindustrierna samordningsansvaret.

Under hösten kommer det att bildas undergrupper med fokus på olika delfrågor. Här vill Ingrid Haglind hitta svenska deltagare till alla undergrupper.

Förslag på nya kriterier för Ecolab förväntas i början av nästa år då ett andra intressentmöte ska avhållas.

Kontakt

Ingrid-Haglind.jpg
Ingrid HaglindDirektör Produkter och Produktsäkerhet08-762 72 11