Nu finns ny branschstatistik

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2016-05-18
2016-05-17

Nu kan du ta del av den senaste branschstatistiken från Skogsindustrierna, baserad på sammanställd statistik från egna och andra källor. Den redogör för utvecklingen inom branschen ekonomiskt och verksamhetsmässigt fram till och med 2015. Den ger dig även intressanta jämförelser med andra svenska branscher och med internationell skogsindustri.

Visste du till exempel att Sverige är världens tredje största exportör av skogsindustriella produkter? Skogsindustrin är också Sveriges största nettoexportör, det vill säga vi har det högsta inhemska förädlingsvärdet på våra produkter av alla exportberoende branscher.

2015 ökade exportvärdet inom skogsindustrin med 3 miljarder, från 124 miljarder kronor 2014 till 127 miljarder kronor 2015. Investeringarna ökade kraftigt inom papper och massa. Totalt utgör investeringarna i skogsindustrin ungefär 20 % av de totala industriinvesteringarna årligen. 

Vill du veta mer? Ta del av vår branschsstatistik här

PS: De allra flesta diagrammen är uppdaterade. I några fall, som till exempel inom transport och energi, väntar vi på färska siffror och uppdaterar så snart vi har fått den.