”Nationell flexibilitet viktigt för att nå klimatmålen”

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2016-03-17
2016-03-17

Europas skogssektor beräknas reducera kontinentens totala klimatpåverkan med nästan 22 procent till 2050 jämfört med 1990. Det visar en studie som presenterades vid Think Forest konferens i Bryssel i mitten av mars. 

Foto: Simon Pugh

Den skogsbaserade sektorn i Europa spelar en viktig roll för att nå EU:s klimatmål. Det underströks vid forumet Think Forests möte i Bryssel i mitten av mars, med Göran Persson som ordförande. Foto: Simon Pugh

Forumet Think Forest är den del av European Forest Institute (EFI) som arrangerar konferenser under ledning av Think Forests ordförande Göran Persson. Mötet den 15 mars handlade om vad klimatmötet i Paris, COP21, innebär för den skogsbaserade sektorn i Europa.

– Att bruka skog har inte varit självklart i Europa, men COP21 är ett tydligt tecken för att vi ska använda skogsråvaran och skapa en bioekonomi för att bekämpa klimatförändringarna, sa Göran Persson i en intervju strax efter det avslutade mötet.

Samtidigt varnade han för EU:s regulatoriska ambitioner i jakten på att uppnå de tuffa mål som unionen satt upp.

– Jag tror att utvecklingen inte kommer att vara beroende av regelverk och policyer utan av ett ökat tryck från vanliga människor. Vi kommer snart att få se att näringslivet svarar på det genom att utveckla produkter inom ramen för en växande bioekonomi. Klimatmålen är så tuffa att EU inte kommer att hinna med att reglera.

Flera av EU-deltagarna på konferensen, bland andra österrikiska parlamentsledamoten Elisabeth Köstinger, framhöll att ett uthålligt skogsbruk är av största betydelse för ett framgångsrikt miljöarbete:

– Det gäller att hålla fanan högt för att nå EU:s mål i den historiska överenskommelsen från COP21. För att klara problemen är skogsskötsel viktig.

Den finländske jordbruks- och miljöministern Kimmo Tiilikainen varnade för riskerna med ökad byråkrati kring skogsbruket och att det finns stora nationella skillnader i synen på skog.

– Skogsbruket behöver enklare regelverk och mindre administration, men för att klara det krävs mer forskning kring vad det innebär. Europa kommer desperat att behöva ett ökat och aktivt skogsbruk när EU:s ambitionsnivå höjs i klimatarbetet, konstaterade Kimmo Tiilikainen.

EFI15_140044[2]

Kimmo Tiilikainen, Finlands jordbruks- och miljöminister, var en av talarna vid Think Forests möte i Bryssel. Foto: Simon Pugh

EFI:s forskningschef, Lauri Hetemäki, presenterade en studie från december förra året som visar vilken stor betydelse skogsindustrin redan har för att reducera EU:s klimatutsläpp. Idag kompenserar skogssektorn unionens klimatpåverkan med 13 procent.

– Baserat på skogens funktioner som kolsänka, kollagring i produkter samt substitution, kan ytterligare 9 procent lägre klimatpåverkan uppnås till 2050 och totalt 22 procent. Det visar vilken stor roll skogen kan spela i reduceringen av utsläppen, hävdade Lauri Hetemäki.

Han betonade att siffrorna är indikativa och att sektorn kan göra ännu mer för att möta målen. Som jämförelse kan nämnas att EU har lovat att minska sina utsläpp med 80-95 procent jämfört med 1990 års nivåer till 2050, om andra utvecklade länder gör detsamma.

– Det är trenden som är det viktiga, men det krävs incitament för att få skogsägarna att ta detta på allvar. Nyckelordet för att nå målen är nationell flexibilitet. Det är många problem som ska lösas och det krävs forskning och ny teknik för att kunna sköta skogarna bättre.   

Göran Persson, själv skogsägare, menade att sifforna i studien är väl underbyggda, men att det krävs ett aktivt skogsbruk för nå målen:

– Europas 16 miljoner skogsägare är redo att hjälpa till om det finns rätt incitament.

Från Skogsindustrierna medverkade Gunilla Beyer på konferensen i egenskap av ordförande för arbetsgruppen Miljö och Hållbarhet inom CEI-Bois, trämekaniska industrins Brysselorganisation:

– Vi har vi under många år kommunicerat skogens och produkternas bidrag till ett bättre klimat. Mötet hos Think Forest lyfte betydelsen av ett uthålligt skogsbruk och en klimatsmart politik för att nå klimatmålen. Behovet av flexibilitet och anpassning till regionala skillnader för att nå bästa effekt underströks flera gånger.

Sista timmen ägnades åt en livlig paneldebatt om bioekonomi, biologisk mångfald och klimatförändringar samt hur skogssektorns tredubbla roll som kolsänka, koldioxidlager och substitution ska kunna utnyttjas effektivt.

Think Forest nästa konferens hålls i Helsingfors den 7 juni och ska handla om industrins nya roll i en bioekonomi.

Kontakt

Gunilla Beyer2.jpg
Gunilla BeyerDirektör Produktfrågor Trä08-762 79 95