Lisa Alexandersson ny Publisher för Skogsindustrierna

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2016-01-26
2016-01-26

Skogsindustriernas kommunikationsavdelning förstärks med Lisa Alexandersson. I rollen som Publisher med PR-ansvar ska Lisa skapa relevant och angelägen kommunikation för att nå ut med organisationens budskap.

Även samordning, uppföljning och omvärldsbevakning ingår i uppdraget. Lisa är utbildad marknadskommunikatör vid IHR, Stockholms universitet och i grunden kulturvetare. De senaste sex åren har Lisa jobbat som kommunikationskonsult i egen regi vilket lett till både bredd och djup inom B2B-kommunikation.

Lisa_alexandersson

Lisa Alexandersson