Göran Persson: ”Moraliskt ansvar att använda skogen”

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2016-09-14
2016-09-14

Sverige har ett moraliskt ansvar att använda skogen för att bekämpa klimatförändringen. Det framhöll Göran Persson i sitt inledningsanförande under årets Virkesforum.
– Den stora frågan är om vi får använda skogen till allt vi vill använda den till, sade Göran Persson.

Göran Persson, ordförande i den europeiska tankesmedjan Think Forest, konstaterade att virkestillgången i Sverige aldrig har varit så stor som den är nu. Samtidigt är efterfrågan på virket mycket hög och den fortsätter att öka med den starka utbyggnaden inom den traditionella svenska skogsindustrin, näringens export och satsningen på nya användningsområden.

Men det finns också orosmoln.

– Den stora frågan kommer att vara: kommer vi att förfoga över rätten att avverka? Kommer de besluten att ligga i Sverige eller EU eller utanför vår kontroll i en offentlig debatt som vi inte lägre är en del av eller förmår att styra? undrade Göran Persson.

– Det finns hela tiden en diskussion om att avsätta mer av vår skogsmark för att den ska skyddas. Det ökar inte produktionen, utan det knaprar så att säga på marginalen.

Göran Persson framhöll att han alltid har hävdat att det finns mer avsatt skog i Sverige än vad många tror.

– En sak är vad som är formellt tvingande, en annan sak är vad som är reellt på plats, sa Göran Persson och hänvisade till att många små skogsägare som han själv har långt mer skyddad skog i praktiken än vad lagen kräver.

Han spådde att konflikten mellan skydd och produktion i skogen kommer att skärpas.

– Ju mer vi behöver använda det virke som växer i skogen, ju mer kommer det att sättas på sin spets hur mycket vi kan få ta ut.  Vi kommer inte att få ta ut det vi kan sälja om vi inte bedriver skogsbruket på ett sådant sätt att vi klarar en offentlig debatt omkring det.

Att använda skogen är ett viktigt sätt att möta klimatförändringen för vår del av världen, betonade Göran Persson:

– Det är en moralisk skyldighet för oss att använda skogen för att bekämpa klimatförändringen.

Men hur mycket och var vi kan avverka påverkas också genom medlemskapet i EU, påpekade Göran Persson. Han uppmanade därför skogsnäringen att putsa upp engelskan och slåss för skogen i Bryssel, annars kommer andra att sätta direktiv för hur skogen får användas.

– Vi borde kunna använda oss av den skog som växer på ett sätt som gör oss mer oberoende av oljan och kolet.  Det är den enda riktigt stora förnyelsebara råvaran som kan fasa ut fossila inslag ur den industriella råvaruförsörjningen. Det är en fantastisk möjlighet.

Text: Nils Sundström

Kontakt

Lisa_alexandersson.jpg
Lisa AlexanderssonPublisher+46 8 762 72 31