Goda nyheter att Lena Ek blir ordförande i FTP

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2016-04-20
2016-04-20

Lena Ek, ordförande i Södra, har utsetts till ny ordförande för det europeiska forskningssamarbetet Forest-based Sector Technology Platform, FTP. 

Persson Torgny.png

Torgny Persson

– Det är positivt att Lena Ek har möjlighet att prioritera ett ordförandeskap i FTP. FTP är viktigt för hela skogsnäringen och en av de viktigaste plattformarna när det gäller Horizon 2020 och andra forskningsaktiviteter i EU-sammanhang, säger Torgny Persson, forsknings- och innovationsdirektör vid Skogsindustrierna.

– Svenska företag har under lång tid varit aktiva i FTP och det är därför extra roligt att det blir en svensk ordförande, fortsätter Torgny Persson.

I Sverige har skogsindustrin inlett arbetet med att uppdatera den nationella forskningsagendan, NRA, som kommer att beskriva det nationella behovet av forskningsaktiviteter. När NRA är klar i januari kommer den utgöra underlaget för skogsindustrins aktiviteter inom FTP.

FTP är ett europeiskt samarbete för skogligt baserad forskning med en långsiktig vision om ett hållbart och biobaserat samhälle. FTP bildades 2005 och har sedan starten samlat mer än 1 miljard euro i investeringar inom forskning och innovation i Europas skogliga sektor. FTP ägs av Confederation of European Paper Industries (CEPI), Confederation of European Forest Owners (CEPF), European State Forest Association (EUSTAFOR) och European Confederation of Woodworkning Industries (CEI-Bois).