Gemensam avsikt med klövviltsförvaltningen

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2016-09-06
2016-09-06

En överenskommelse om en gemensam avsiktsförklaring har nåtts mellan svenskt skogsbruk och Svenska Jägareförbundet.
– Vi vill minska konflikterna i älgförvaltningen och skapa förutsättningar för en ännu bättre klövviltsförvaltning, säger Björn Sprängare, ordförande i Svenska Jägareförbundet

Bergvik Skog, Lantbrukarnas Riksförbund och Skogsägarföreningarna samt, Skogsindustrierna, Sveaskog och Svenska Jägareförbundet har tillsammans kommit överens om en gemensam avsiktsförklaring för klövviltsförvaltningen, samt ett förhållningssätt kopplat till denna.

Avsiktsförklaringen har som syfte att skapa ett bra samarbetsklimat och utgöra ett stöd för den regionala och lokala förvaltningen av klövvilt.

– Det är viktigt att tydliggöra att överenskommelsen inte behandlar målen för klövviltsförvaltningen. Varken för skogen eller för viltet. Dessa frågor ska avgöras lokalt och regionalt där man har kunskap och information om de lokala förhållandena, säger Mats Sandgren, VD SCA Skog AB.

Mycket som förenar
En av drivkrafterna i arbetet med att ta fram en gemensam avsiktsförklaring har varit att skogsbruket och jägarna har mer som förenar än som skiljer oss åt i syn på natur och brukande.

– Vi är överens om att klövviltsförvaltningen ska vila på vetenskaplig grund, den ska vara adaptiv och parterna ska sträva efter att i så stor omfattning som möjligt uppnå samsyn kring mål för klövviltet och jakten, säger Björn Sprängare, ordförande i Svenska Jägareförbundet.

– Vi hoppas att avsiktsförklaringen på nationell nivå tydliggör att ansvaret för klövviltsförvaltningen ligger regionalt och lokalt, samt att vi vill få ett ännu bättre samarbete mellan markägare och jägare. Det tjänar alla parter på, säger Sven Erik Hammar ordförande i LRF Skogsägarna.

Hela avsiktsförklaringen hittar du här till höger.

Kontakt

Mårten-Larsson.jpg
Mårten LarssonSkogsdirektör Chef näringspolitiska avdelningen08-762 79 72