Frukostseminarium: Utblick om bioenergi från skog och industri

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2016-05-09
2016-04-29

Omställningen till ett fossilfritt samhälle gör att efterfrågan på bioenergi ökar – men hur mycket finns det egentligen? Skogen ska räcka till mycket, utöver förnybara produkter används rest och biprodukter från skog och industri som bioenergi i olika former. Skogsindustrierna har låtit Pöyry undersöka den realistiska potentialen utifrån olika scenarier som presenteras under seminariet.

Hilton Slussen
Måndag 30 maj 2016 kl 08:30–10:00
(frukost serveras från kl 08:00) 
 

08:30 Inledning av Mårten Larsson Skogsindustrierna

- Tomas Thuresson, Pöyry, presenterar sin rapport ”Bioenergi från skog och skogsindustri”

- Bioenergi och skogsindustri ur olika perspektiv:

 • Anna Holmberg – Hur mycket biokraft kan vi vänta oss?
 • Helena Sjögren – Kan skogen ersätta de fossila drivmedlen?
 • Linda Eriksson – Vad blir det av resterna från skogsbruket?
 • Karolina Boholm – Hur påverkar transportpolitiken?
   

- Panelsamtal med:

 • Tomas Thuresson, Pöyry
 • Pål Börjesson, Lunds Tekniska Högskola
 • Andreas Regnell, Vattenfall
   

- Regeringens arbete med bioenergifrågor Nils Vikmång, Statssekreterare Miljö- och energidepartementet

Anmäl dig här

Seminariet är kostnadsfritt 

 

Kontakt

Helena-Sjögren.jpg
Helena Sjögren Ansvarig Bioenergi08-762 72 35