Fossilberoendet kan minska med bioenergi från skog och industri

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2016-05-30
2016-05-30

I Sverige använder vi mycket bioenergi. I och med att tillväxten i skogen ökar kommer det finnas mer rester som kan användas som bioenergi från både skogsbruk och skogsindustri. Men möjligheterna begränsas av att det kostar för mycket att transportera bioenergiråvaran från våra skogar. Det här är en av slutsatserna från Pöyry Management Consulting rapport ”Bioenergi från skog och skogsindustri”, en analys av den faktiska och potentiella biomassaanvändningen i Sverige.

För att nå klimatmålen behöver vi minska vårt fossilberoende. Här spelar skogen och skogsindustrin en central roll, eftersom en ökad användning av biobaserade material och bränslen är viktig del av lösningen. I Sverige är skogsindustrin den största användaren av bioenergi och företagen har kommit långt med att ersätta olja och andra fossila energikällor i de egna processerna.

Efterfrågan av bioenergi från andra aktörer väntas nu öka, likaså förväntningarna på tillgången av bioenergi från politiken. Skogsindustrierna har därför sett behov av en analys av tillgången på bioenergi från skog och industri ur ett ekologiskt, ekonomiskt och tekniskt perspektiv.

Analysen, som har utförts av Pöyry Management Consulting, bygger på två parallella scenarier fram till och med 2050: Business-As-Usual respektive Utvecklad bioekonomi. Utgångspunkterna i rapporten är Skogsstyrelsens senaste konsekvensanalys, SKA15, i kombination med underlag från kända anläggningar och investeringar.

– Pöyrys rapport visar att det finns skogsråvara i Sverige för att öka framställningen av bioenergi fram till 2050. Tillgången av bioenergi begränsas av ekologiska och ekonomiska faktorer, framför allt handlar det om den mängd skogsrester som är möjlig att ta tillvara, säger Helena Sjögren, ansvarig för bioenergi på Skogsindustrierna.

Enligt rapporten är det stor skillnad mellan norra och södra Sverige. I en utvecklad bioekonomi kommer efterfrågan att öka i södra Sverige, men inte i särskilt stor utsträckning i Norrlands inland. Med nuvarande infrastruktur är det för kostsamt att få fram råvaran i form av klenträ, toppar och grenar ur skogen och vidare till förädling. Rapporten ger därför viktig kunskap om vad näringen och politiken behöver arbeta med för att mobilisera potentialen av bränsle från skog och skogsindustri.

– En ökad tillväxt i skogen skapar mer råvara till industrin, vilket i sin tur ger mer biprodukter som kan nyttjas som energi. Vi får inte glömma bort i debatten att det ur klimatsynpunkt kan vara mer värdefullt att ersätta produkter av fossila material med förnybara produkter, snarare än att producera energi av skogen. Förnybara produkter kan sedan användas som energi när materialet med tiden nått för låg kvalitet för återvinning, säger Helena Sjögren.

Intressanta bilder från rapporten

Skärmavbild 2016-05-27 kl. 14.08.13

Skärmavbild 2016-05-27 kl. 14.09.02

Kontakt

Helena-Sjögren.jpg
Helena Sjögren Ansvarig Bioenergi08-762 72 35