Fallande barometrar bekräftar svensk normalisering

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2016-05-26
2016-05-26

Dagens dataskörd i form av KI-barometern bekräftar den tendens som blivit tydlig de senaste månaderna: Svensk ekonomi bromsar påtagligt från de uppdrivna tillväxttalen vi såg under 2015 och avmattningen gäller snart sagt alla delar av ekonomin. Jämfört med våren 2015, då förra årets raket sköts iväg och ekonomin skenade, är barometern nu lägre för flertalet industrigrenar.

Skärmavbild 2016-05-26 kl. 16.07.56

Visserligen bedöms läget fortfarande vara starkare än normalt men normaliseringen har gått både fort och långt de senaste månaderna. Det är nu bara inom byggindustrin, av de större aggregaten, som läget fortfarande bedöms som mycket starkare än normalt. För tillverkningsindustrin, som upplevde en mycket snabb stämningsförbättring under slutet av 2015, har normaliseringen gått mycket snabbt även om läget fortfarande är starkare än normalt.

Det snabba fallet i KI-barometern signalerar en betydande inbromsning inom tillverkningsindustrin under våren även om korrelationen mellan produktion och barometer inte är perfekt. En okulär granskning enligt bilden nedan pekar på att den årliga tillväxttakten föll från c:a 5 procent under vintern till strax över noll i april-maj.

Skärmavbild 2016-05-26 kl. 16.08.49

Med tanke på den fortsatt mediokra konjunkturen globalt, och inte minst bland Sveriges främsta handelspartners, är de senaste månadernas avmattning inom industrin alls inte förvånande. Tvärtom framstår den starka utvecklingen under 2015 som en anomali, sannolikt till stor del reflekterande en lång period av svag krona. Bästa gissningen är därför fortsatt fallande barometer och betydligt svagare tillväxt inom tillverkningsindustrin.

Skogsindustrin: Betydande avmattning inom massa- & papper

Utvecklingen inom massa- och pappersindustrin påminner mycket om den i övrig tillverkningsindustri: En rejäl acceleration under 2015, men tydliga tecken på avmattning under början av 2016. I maj indikerar KI-barometern t.o.m. att läget är något svagare än normalt inom massaindustrin, medan läget i pappersindustrin fortfarande är något starkare än normalt.

Sågverken drivs däremot uppenbarligen av en delvis annan logik. Här uppvisar KI-barometern stora månatliga slag, läget har förbättrats under 2016 efter en svag avslutning 2015, och bedöms fortfarande vara något starkare än normalt. Sågverksindustrin drivs mer än andra branscher av byggkonjunkturen och påverkas därmed starkt av ränteläget runt om i världen. Ett av de största orosmolnen på sågverkshimlen just nu är troligen den brittiska folkomröstningen där ett ”nej” skulle kunna få kronan att stärkas påtagligt mot pundet.

Skärmavbild 2016-05-26 kl. 16.09.47