Debatten om Sveriges klimatmål är i full gång

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2016-02-23
2016-02-23

Ett nettonollutsläpp av växthusgaser år 2045 är det parlamentarikerna i Miljömålberedningen vill sätta som svenskt klimatmål. Målet presenterades som en bred överenskommelse för en långsiktig klimatpolitik i en debattartikel i Dagens Nyheter den 9 februari. 

– Det är ett ambitiöst mål. Det är positivt att politikerna adresserar näringslivet och lyfter fram att Sverige är, och ska fortsätta vara, ett föregångsland i klimatpolitiken genom att vi lyckas förena sjunkande utsläpp inom landet med en stark ekonomisk utveckling. De nämner också specifikt att biobaserade råvaror kan ge oss nya produkter som ersättning för fossila råvaror. Det är glädjande att vi delar den insikten, säger Helena Sjögren, ansvarig för Bioenergi tillika projektledare för Miljömålsberedningen på Skogsindustrierna.

– Nu behöver vi inom industrin diskutera hur vi kan bidra för att nå det föreslagna målet och fortsätta dialogen med beredningen. Det är viktigt att medlen för att nå målet blir realistiska. Förväntar man sig till exempel att anläggningar för CCS, Carbone Capture Storage, är ett av medlen, ska man hålla i minnet att även om teknikutvecklingen går framåt kommer det vara kostsamt att fånga in, rena, transportera och slutligen på ett säkert sätt lagra koldioxid, säger Helena Sjögren.

I Aftonbladet den 18 februari går miljöorganisationerna ut och skriver att det är dags att räkna rätt, att miljömålsberedningens klimatmål även ska ta hänsyn till importerade varor.

– Klimatet är ett globalt problem vilket gör det klokt att se till hur vi påverkar utsläpp utanför Sveriges gränser. Men ska vi räkna med importen ska vi även räkna med den klimatnytta vi exporterar. Svensk skogsindustri exporterar 80 procent av sina förnybara produkter till andra länder och bidrar på så sätt redan idag till att sänka världens koldioxidutsläpp, säger Helena Sjögren.

Den första mars ska Miljömålsberedningen lämna över sitt förslag till miljöminister Åsa Romson. Slutbetänkandet kommer sedan i juni och det utlovas innehålla styrmedel och konkreta åtgärder för att nå det långsiktiga målet.

Kontakt

Helena-Sjögren.jpg
Helena Sjögren Ansvarig Bioenergi08-762 72 35