Carina Håkansson i regeringens samverkansgrupp

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2016-09-02
2016-09-02

Carina Håkansson, vd för Skogsindustrierna, ingår i regeringens samverkansgrupp för Cirkulär och biobaserad ekonomi. Gruppen består av drygt 20 representanter från näringsliv, offentlig sektor och akademi. 

– Jag välkomnar regeringens initiativ till strategisk samverkan för en biobaserad ekonomi. Mina förväntningar är att det här leder till en enhetlig politik, gärna i form av en nationell strategi som undanröjer hinder och skapar möjligheter för tillväxt inom bioekonomin, säger Carina Håkansson.

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg är ansvarig för att leda regeringens arbete med samverkansprogrammen.

– Nu tar vi steget vidare i arbetet med samverkansprogrammen som jag ser som en av mina högsta politiska prioriteringar i höst. Samverkansgrupperna har en viktig uppgift i att tillsammans med regeringen föreslå prioriterade insatser inom de specifika områdena i varje program. Det är en fantastisk kompetens som finns samlad här och jag är övertygad om att vi tillsammans kommer att hitta nya innovativa lösningar som stärker Sveriges konkurrenskraft, bidrar till en hållbar utveckling och skapar fler jobb, säger Mikael Damberg.