Bostadsministern: ”Större trähus del av lösningen”

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2016-09-08
2016-09-08
Sverige behöver bygga 710 000 nya bostäder på tio år. Bostadsminister Peter Eriksson (MP) ser flerbostadshus i trä som en del av lösningen på bostadskrisen. På onsdagen gav han sin syn på framtidens byggande vid mässan Trä & Teknik i Göteborg.
 

Bostadsministern_peter_eriksson

Siffran 710 000 har räknats fram av Boverket. Om den ska bli verklighet måste dagens höga byggtakt, den högsta sedan miljonprogrammet, hållas i många år framöver och helst höjas. Första halvåret i år påbörjades bygget av nästan 40 000 bostäder, vilket är en ökning med 44 procent jämfört med 2015.
 
– Vi har haft ett lågt byggande i många år samtidigt som befolkningen ökat. Därför ser det ut som det gör. Något borde ha gjorts för länge sedan, säger Peter Eriksson.
 
Han ser ett ökat byggande av flerfamiljshus med trästommar som en viktig pusselbit för att minska bostadsbristen:
– Större trähus är en del av lösningen. Det kan bli kostnadseffektivt genom industriell tillverkning i moduler som lätt kan transporteras. Dessutom har ju trä relativt låg klimatpåverkan och är förnyelsebart, säger Peter Eriksson.
 
Bostadsministern nämner också ett arbetsmarknadsskäl. Att jobba med trä breddar arbetskraftsbasen i byggbranschen, som har stor brist på kompetent personal.
 
När det gäller klimatpåverkan lyfter Peter Eriksson fram den jämförelse som IVL och KTH gjort mellan ett flerfamiljshus byggt i betong (Blå Jungfrun i Hökarängen) och ett byggt i trä (Strandpromenaden i Sundbyberg). Klimatpåverkan för att bygga trähuset var nästan hälften så stor jämfört med att bygga lågenergihuset i betong.
– Det är viktigt att vi funderar noga på vilka material som är långsiktigt hållbara och minskar klimatutsläppen, konstaterar Peter Eriksson.
 
Peter Eriksson anser att det behövs mer kunskap om att bygga i trä, om klimatpåverkan och hur man kan bygga industriellt och billigt med bra kvalitet. Han anser också att regelverken behöver ses över. Till exempel handlar Boverkets regler i dag enbart om klimatpåverkan vid drift - inte byggprocess.
 
Ska enskilda kommuner ställa miljökrav på byggföretagen?
– Ja, men det måste vara genomtänkta krav som inte gör byggandet dyrare, säger bostadsminister Eriksson.
 
Han tror att stora trähus så småningom kan bli en lönsam svensk exportprodukt:
– Ja, men det kräver att vi lär oss att bygga industriellt på ett smart sätt som håller nere kostnaderna och ändå är hållbart.
 

Samsyn i panelen

På Trä & Teknik hölls också en kort paneldiskussion om byggande i trä. Träbyggnadskansliets chef Susanne Rudenstam, NCC:s energistrateg Svante Wijk, Västsvenska handelskammarens näringspolitiska chef Stefan Gustavsson och den oberoende bygg- och energikonsulten Johnny Kellner var överens om en hel del:
  • Trä är bra, men ökat träbyggande förutsätter att fler byggherrar efterfrågar det.
  • Det behövs mer kunskap och forskning om olika byggmaterials klimatpåverkan i byggprocessen.
  • Såväl trä- som betongindustrin kan minska klimatpåverkan under byggprocessen.
  • Det kan behövas styrmedel som gynnar industriellt byggande i trä.
  • Nationella standarder och regler efterlyses. Typgodkända hus ska kunna resas i alla kommuner.
 
 
Skribent: Thomas Östberg
Foto: Fredrik Hjerling

Kontakt

Lisa_alexandersson.jpg
Lisa AlexanderssonPublisher+46 8 762 72 31