Workshop om cirkulär ekonomi och indikatorer för resurseffektivitet den 27 januari 2016

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-12-22
2015-12-21

En workshop med syfte att identifiera områden där Sverige kan bidra med underlag för att ta fram indikatorer för resurseffektivitet i EU ska avhållas den 27 januari kl 10-16.30 på Miljö- och Energidepartementet. Programmet för workshopen har tagits fram av Arbetsgruppen för Resurseffektivitet och Miljöavtryck, som är en del av samverkan i EU-frågor mellan näringslivet och Naturvårdsverket.

Indikatorer föreslogs av EU-Kommissionen redan för ett par år sedan men dessa har visat sig inte alltid spegla den önskvärda ambitionen avseende resurseffektivitet på ett relevant sätt. Indikatorerna ska följa upp de milstolpar som Kommissionen har formulerat i sin färdplan, de ska stödja medlemsstaternas och näringslivets omställning till ökad resurseffektivitet och de ska beakta förbättringar som redan genomförts i vissa medlemsstater.

Indikatorer för resurseffektivitet blir ett verktyg för uppföljning av den cirkulära ekonomin och därmed också för kommande politik.

Målgrupp för workshopen är näringslivet, myndigheter, forskare och andra aktörer som kan bidra till att utveckla indikatorer.

Anmäl dig här. Senast den 12 januari. 

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan: