Tydlighet, förenkling och ökad samverkan syftet när Skogsindustriernas frågor fördelas mellan bransch och arbetsgiveri

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-10-26
2015-07-01

Ökat fokus på prioriterade branschfrågor samtidigt som arbetsgivarsamverkan inom basindustrin stärks. Det är syftet när Skogsindustrierna från och med den 1 juli 2015 delas in i en branschdel respektive en arbetsgivardel samtidigt som Industriarbetsgivarnas struktur förenklas.

Industriarbetsgivarna bildades formellt den 1 januari 2013. Men redan den 1 oktober 2012 började organisationen verka i sin nya form. Även om Industriarbetsgivarna har kunnat verka och fungera som en tydlig arbetsgivarpart sedan starten, så har inte den underliggande juridiska strukturen varit lika renodlad. I formell mening så har ansvaret för beslut varit kvar i de fyra respektive bildarnas styrelser.

Därför bildar förbunden Föreningen Industriarbetsgivarna. Genom förändringen så får Industriarbetsgivarna en formell och juridisk stomme som närmare avspeglar arbetssättet. Det innebär samtidigt att arbetet med arbetsgivarfrågorna förenklas, fokuseras och effektiviseras.

I samband med att Industriarbetsgivarna renodlas som arbetsgivarorganisation så delas Skogsindustrierna in i en arbetsgivardel (Skogsindustrierna Arbetsgivarförbundet) och i en branschdel (Föreningen Sveriges Skogsindustrier). Därmed harmonierar den tunga gröna basnäringen organisatoriskt med övriga branscher som samarbetar inom Industriarbetsgivarna. Genom denna renodling så kanaliseras alltså medlemsinflytande från Skogsindustrierna till Industriarbetsgivarna på samma sätt som inflytandet hanteras för de övriga ingående branscherna i Industriarbetsgivarna. 

Nyordningen syftar inte till någon förändring av Skogsindustriernas branschorganisation som har sina tyngdpunkter inom näringspolitiska frågor och arbete för ökad träanvändning. Skogsindustriernas arbetsgivar- respektive branschorganisation hänger fortsatt ihop stadgemässigt. Båda organisationerna har samma medlemmar och en identisk styrelse. Medlemskap i båda organisationerna är obligatoriskt. För att kunna bli medlem i Skogsindustrierna Arbetsgivarförbundet måste företaget även vara medlem i Föreningen Sveriges Skogsindustrier. Det nära samarbetet mellan Industriarbetsgivarna och Skogsindustriernas branschförening fortsätter.

Genom de stadgeändringar som beslutades på den extra föreningsstämman den 2 december 2014 och på den ordinarie föreningsstämman våren 2015 genomförs ovanstående med effekt den 1 juli 2015. Befintliga medlemsföretag i Skogsindustrierna behöver inte göra någonting i samband med reformen. Medlemskapets övergång till medlemskap i två organisationer, Skogsindustrierna Arbetsgivareförbundet och Föreningen Sveriges Skogsindustrier, sker automatiskt. Företagen blir även i samband med reformen automatiskt medlemmar i Föreningen Industriarbetsgivarna.

Kontakt

grynfarb11032015_DSC4109.jpg
Hanna WidellProjektledare Strategiska projekt08-762 79 81