Svenskt Trä söker kommunikationsansvarig

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-10-26
2015-01-14

Svenskt Trä har ett strategiskt uppdrag av den Svenska sågverksindustrin att "Bredda marknaden för samt öka värdet på träprodukter" genom kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä och träprodukter Målsättningen är att öka träanvändningen i Sverige och på utvalda exportmarknader.

Svenskt Trä skall lyfta fram träprodukternas konkurrenskraft, miljövänlighet och dess klimatmässiga hållbarhet. Svenskt Trä är en del av branschföreningen Skogsindustrierna. Bakom Skogsindustrierna står svensk massa, pappers och sågverksindustri. Promotionarbetet som är produktbaserat utförs inom fyra huvudsakliga produktgruppsområden, Byggnation, Inredning, förpackning och Bygghandel. Den internationella verksamheten återfinns t främst i Asien (Japan och Kina), Nordafrika & Mellanöstern (bla. Marocko, Algeriet, Egypten, Dubai) samt England och Frankrike.

Då nuvarande Kommunikationsansvarig får nya utmaningar inom organisationen söke vi en efterträdare. Tjänsten är främst operativ men även strategisk. Vi söker dig som är en van projektledare och som kan paketera och rikta budskap via rätt kanaler och målgrupp. Företagskulturen på Svenskt Trä genomsyras av högt engagemang och tung branschrelevant kunskap inom trä till exempel kring produktion, miljö och teknik.

Tjänsten är placerad centralt i Stockholm och rapporterar direkt till Direktören för Svenskt Trä.

Huvudsakliga ansvarsområden

Rollens huvudsakliga arbetsuppgifter:
- Delta i arbetet med att ta fram och revidera strategier för Svenskt trä och utifrån dessa utarbeta budskap, kommunikations och PR planer.

- Utveckla medvetenhet och kunskap om kommunikation som verktyg.

- Utveckla verksamheten i sociala medier och digitala kanaler.

- Löpande utvärdera kommunikativa insatser och resultat samt genomföra relevant omvärldsbevakning.

- Ansvara för Svenskt Träs varumärkesstrategi internt såväl som externt samt för att underhålla grafiska profil inklusive manualer.

- Upprätthålla aktuella interna mallar, samt marknadsmaterial som till exempel mässmaterial.

- Projektleda arbetet med att ta fram tidningen Trä (ges ut fyra gånger per år till arkitekter och konstruktörer i Sverige men även internationellt).

- Projektleda interna aktiviteter till exempel textproduktioner, event och webbutveckling.

- Agera kravställare mot externa byråer inför produktioner och webb.

- Hantera bildbank genom att uppdatera och löpande fylla på genom att fotografera och dokumentera event både interna och extern.

I rollen som Kommunikationsansvarig kommer du att samverka med övriga kommunikationsresurser inom Skogsindustrierna i allmänhet och Sveriges Träbyggnadskansli (inriktning PA) i synnerhet. Därför är det viktigt att du kan skapa och verka för att hållbara relationer.

Kvalifikationer och övriga uppgifter

Utbildning/erfarenhet

Du har akademisk examen inom till exempel Media- och Kommunikation, marknadsföring eller ekonomi.

Du har 2-5 års erfarenhet av liknade arbetsuppgifter.

Datorvana

Webbpubliceringsverktyg. Meriterande med InDesign eller liknande.

Språkkunskaper

Mycket goda kunskaper i svenska språket samt flytande på engelska i tal och skrift.

Tillträde

Så snart som möjligt med hänsyn tagen till eventuell uppsägningstid.

Organisation

Svenskt trä, en del av Skogsindustrierna

Placeringsort

Stockholm

Omfattning

Tillsvidare, Heltid

För ytterligare information, kontakta:

Neena Svensson
Senior Consultant
neena.svensson@hammerhanborg.com
08-459 03 68

Sök tjänsten

Sök tjänsten här

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan:

Sök tjänsten

Sök tjänsten här