Skogsindustrins export ökade under 2014

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-10-26
2015-01-30

Exportvärdet för skogsindustriprodukter har stigit till 124 miljarder kronor (preliminärt) (120 miljarder 2013). Det är värdet av exporten av sågade trävaror och massa som bidragit till ökningen, medan exportvärdet för papper sjunkit marginellt, sett över helåret.

Exporten från Sverige av massa och sågade trävaror visade god tillväxt under 2014. Massaexporten steg med drygt tre procent till 3,4 miljoner ton och exporten av sågade trävaror med knappt sex procent preliminärt (uppgifter till november 11,4 miljoner m3). För papper däremot har den negativa efterfrågeutvecklingen på grafiska papper och minskad kapacitet slagit igenom och lett till en sammanlagd exportminskning om 3,5 procent till 9,3 miljoner ton. Under andra halvåret 2014 var dock exporten på samma nivå som 2013 – exportminskningen uppkom alltså under första halvåret. Exporten av förpackningsmaterial steg med 3,6 procent och mjukpappersexporten med nära två procent.

Till EU, som dominerar för den svenska skogsindustrins avsättning, sjönk pappersexporten med drygt fem procent. Massaexporten däremot steg med nära fyra procent och för sågade trävaror (uppgifter till november) var ökningen nära fem procent.

Produktionen av sågade trävaror steg med nio procent och nådde 17,5 miljoner m3, den högsta sedan toppåret 2007 (18,6  miljoner m3). Massaproduktionen (massa som säljs på öppna marknaden) steg endast marginellt och uppgick till 3,8 miljoner ton, medan papperstillverkningen gick tillbaka med 3,5 procent och stannade på 10,4 miljoner ton. Det var tillverkningen av grafiska papper som svarade för nedgången, medan tillverkningen av förpackningsmaterial steg.

Exportvärdet för skogsindustriprodukter uppskattas ha stigit till 124 miljarder kronor, drygt tre procent.

En utförligare redovisning av utvecklingen under 2014 kommer i Skogsindustriernas kvartalsrapport ”Så går det för skogsindustrin” i mars.

För mer information:
Marianne Svensén, branschekonom Skogsindustrierna, 070-605 99 97
Karin Eriksson, pressansvarig Skogsindustrierna, 070-254 48 49

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan: