Skogsindustriernas inspel till forskningspolitiken

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-11-03
2015-11-03

Skogsindustrierna lämnade i torsdags ett inspel till regeringens forskningspolitik. Med våra förslag vill vi visa på möjligheter att med forskningspolitiken och inom befintliga ekonomiska ramar och system att skapa bättre förutsättningar för Sveriges övergång till en bioekonomi.

Forsknings- och utvecklingsarbete måste bedrivas målinriktat med stor bredd och utan låsningar. Styrmedel och skatter behöver vara långsiktiga och lagar och regler måste utformas så att de stödjer utvecklingen mot en bioekonomi. Det vi vill är att all statlig forskning lyfter fram de klimatvänliga icke-fossila alternativen, att det sätts fokus på förnybarhet, återvinning, resurssnålhet och effektivitet - det vill säga allt det som man kan sätta ordet bio- framför.

För oss på Skogsindustrierna handlar bioekonomi dessutom givetvis om att tillvarata ett av de absolut viktigaste styrkeområden som Sverige har – skogen.

Skogsindustriernas förslag finns här

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan: