Skogsindustrierna välkomnar ett globalt klimatavtal

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-12-15
2015-12-15

Klimatförändringarna är vår tids största miljöfråga. Att världens länder nu enats om ett globalt klimatavtal visar på global enighet och handlingskraft. Det är positivt att målet är satt till mindre än 2 graders temperaturhöjning, och helst maximalt 1,5 grad. Det ställer krav på snabba åtgärder för att vända utvecklingen. 

Den svenska skogsnäringen driver tillväxt i världens bioekonomi och bidrar till klimatnytta genom den växande skogens upptag av koldioxid och industrins produktion om förnybara produkter och energi. Skogsindustrierna ställer sig därför bakom regeringens initiativ ”Fossilfritt Sverige”.

– Skogen kan mildra klimatförändringarna genom att ett hållbart skogsbruk och att samhället kan ställa om till ökad användningar av skogsprodukter finns med i avtalet.  Med vårt hållbara skogsbruk som grund och en skogsindustri i världsklass kan Sverige gå i bräschen för den nödvändiga omställningen till bioekonomi, säger Carina Håkansson, vd för Skogsindustrierna.

Avtalet tar även upp problemet med avskogning. Skogsindustrierna understryker vikten av att minska dess utsläpp och vända ett utarmande skogsbruk till ett hållbart. Här kan svenska erfarenheter av ett skogsbruk komma andra länder tillgodo.  

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan:

Kontakt

Carina Håkansson 598x600.jpg
Carina HåkanssonVD08-762 72 10